Více říká v rozhovoru nová ředitelka školy Martina Černá.

Kdo všechno na oslavy dorazí?
Přijdou bývalí absolventi a kolegové. Máme potvrzeno 70 až 75 lidí. Počítáme s vysokou účastí.

Může na oslavy přijít také veřejnost?
Ano, v sobotu bude probíhat Den otevřených dveří, a to od 10 do 15 hodin. Otevřena bude celá naše škola 
a všechny učebny. Lidé si budou moci připomenout historii školy, prohlédnout si odborné učebny, kde uvidí vývoj naší školy až do současnosti, uvidí, jakých úspěchů škola dosáhla. Zájemci 
o studium u nás zjistí, co všechno tu mohou zažít. Máme i kroniky, do kterých budou moci zájemci nahlédnout.

Přijde i bývalý ředitel školy?
V podvečer se koná v Zámecké restauraci setkání bývalých i současných zaměstnanců, kam přijde i bývalý ředitel. Byť jsem nastoupila již v srpnu, právě tam dojde k symbolickému předání žezla.

Už jste si dali jako škola k výročí nějaký dárek?
Zatím ne. Snahou je budovu školy modernizovat, stav budovy není zcela optimální. Důležitým faktorem jsou ale finanční prostředky a také přístup zřizovatele, kterým je Ústecký kraj. Nicméně zřizovatel zdravotnické školství hodlá nadále podporovat.

Kolik na vaší škole v současné době studuje žáků?
Máme 176 žáků na denním studiu a 143 na dálkovém, většinou jsou to žáci 
z Děčína a našeho okresu. Dochází k nám také pár žáků z Českolipska. Rádi bychom ale měli vyšší počet žáků, kapacita školy je 230 žáků denního studia. Převážně u nás studují dívky, chlapců máme v současné době asi dvacet.

V posledních letech se řeší nedostatek lékařů, zdravotních sester… Zájem o vaše absolventy musí být asi vysoký.
To máte pravdu, zájem zaměstnavatelů je obrovský, někteří se zajímají o žáky již třetích ročníků. Například Krajská zdravotní, a. s. nabízí stipendia pro žáky ve 4. ročníku, stejně tak i nemocnice v České Lípě. O naše žáky se zajímají také soukromá zařízení, pečovatelské domy, zájem je i z Německa. Naši žáci zůstávají z velké části v oboru, rozptyl jejich uplatnění je velký. Množství absolventek působí v děčínské nemocnici.

A mají zájem jít pracovat
do Německa?
Tady je problém jazyková bariéra. U nás se sice učí německy, problém je ale s německou odbornou terminologií. V Německu totiž ve zdravotnictví nepoužívají latinu, ale mají vlastní komplikovanou terminologii, která je pro naše absolventy složitá.