Do projektu se zapojilo celkem 24 technicky nadaných studentů středních odborných škol z Ostrova nad Ohří, Chomutova, Liberce, Ústí nad Labem, Plzně a také Děčína.

„Energetická maturita je třídenní program, určený vybraným žákům ze středních škol zaměřených na elektrotechniku a energetiku. O účasti jednotlivců vždy rozhodují pedagogové partnerských škol, kteří nejlépe vědí, který z žáků má o energetické obory opravdový zájem a chce se dané oblasti věnovat i v budoucnu," uvedl Pavel Puff, ředitel útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ, která energetické maturity pořádala.

Pro účastníky byl připraven program složený z přednášek, besed a exkurzí na vybraná pracoviště společnosti ČEZ. Studenti se podívali například do rozvodny v Želenicích či Koštově u Ústí nad Labem. Energetici studentům také ukázali specializované činnosti jako práce pod napětím či úsek diagnostiky zaměřený na metody vyhledávání poruch a podobně.

Závěrečný den pak „maturanti" prostřednictvím vědomostního testu absolvovali energetickou maturitu, kterou získalo všech dvacet čtyři aktérů. Po předání diplomů „maturantům" byl vyhlášen král energetické maturity s nejlepšími výsledky, jímž se stal Martin Justl ze SPŠ strojní a elektrotechnické a VOŠ z Liberce.

„Test mi připadal vcelku jednoduchý, čekal jsem těžší otázky. Nejzajímavější mi přišla přednáška o chytrých sítích, ale i další besedy byly na velmi dobré úrovni. Z praktické části se mi nejvíce líbily ukázky techniky práce pod napětím," zhodnotil třídenní aktivitu Martin Justl. „Pokud se mi podaří opravdu odmaturovat, rád bych ve studiích pokračoval na ČVUT na fakultě elektrotechnické. Po ukončení vysoké školy se uvidí – již několik let hlásím, že chci být generálním ředitelem ČEZu," doplnil  Martin Justl s nadsázkou.

Jako jediná zástupkyně něžného pohlaví se energetické maturity zúčastnila Eva Svobodová.

„Po maturitě bych se ráda dostala na ČVUT obor elektrotechnika a management. Nejzajímavější mi ze všech praktických ukázek přišel úsek diagnostiky – vyhledání poruch."