Podle zkušeností policistů je největším nedostatkem přejezdů na Děčínsku chybějící dopravní značení.

„Nejčastěji chybí vodorovné dopravní značení. Tedy to, které je namalované na silnicích. Ale najde se i řada přejezdů, kde chybí i svislé dopravní značky upozorňující na blízkost železničního přejezdu,“ říká Petr Chlouba z děčínského dopravního inspektorátu.

Největším potížistou jsou z tohoto pohledu přejezdy na místních komunikacích, kde mnohdy ani povrch jen ze šotoliny neumožňuje namalování vodorovného značení.

„Je ale třeba říct, že to odpovídá zatížení jak silnice, tak i železnice. Na takovýchto místních komunikacích žádný velký provoz není,“ dodává Petr Chlouba.

Policisté proto pravidelně kontrolují jednotlivé přejezdy, ale jen v okrese Děčín jich je 235, které jsou v péči Správy železniční dopravní cesty. Ta se stará o samotné přejezdy a jejich nejbližší okolí. Tedy například o to, aby byl zajištěn dobrý výhled do přejezdu nejen pro řidiče, ale také pro strojvůdce.

Podle Chlouby se na Děčínsku péče o náletovou zeleň v okolí přejezdů v posledních letech výrazně zlepšila. Mnohem horší je situace kolem značení.

„Lidé si dost často myslí, že za značení přejezdů jsme zodpovědní my. Ale podle platných právních předpisů je za značení pozemních komunikací zodpovědný jejich správce. My můžeme nanejvýš takového správce upozornit na nedostatky, případně to předat příslušnému správnímu úřadu,“ pokračuje Chlouba.

Velké nedostatky mají například přejezdy v samotném centru Děčína, kde hlavní trať ve směru do Německa křižují silnice na Červený vrch a na Jalůvčí.

„Oddělení silničního správního a dopravního úřadu celou záležitost s dopravním inspektorátem prověří, ale žádnou výzvu náš úřad od Policie České republiky k těmto přejezdům neobdržel,“ říká mluvčí děčínského magistrátu Romana Silvarová s tím, že pokud magistrát obdrží podnět od dopravního inspektorátu Děčín, okamžitě vyzývá příslušné správce pod hrozbou sankce k odstranění případných nedostatků.

Naposledy musel magistrát řešit těsně před Vánoci přejezd v Poštovní ulici, který není dostatečně označen dopravními značkami.

I přes poměrně vysoký počet odhalených závad patří přejezdy na Děčínsku mezi nejbezpečnější v republice. Za poslední tři roky totiž policisté zaznamenali pouze dvě tragické dopravní nehody.

„Celkem jsme za tu dobu zaznamenali 23 dopravních nehod na přejezdech. Ale to neznamená, že došlo k tolika střetům s vlakem. Mezi dopravní nehodu na přejezdu patří například i střet vozidla s výstražným zařízením nebo dopravní nehoda dvou automobilů,“ dodává Chlouba.