Jsem na kandidátce politického hnutí, nikoliv politické strany, jak mylně uvádí pan magistr (měl by si informace před tím, než něco napíše, ověřovat) Město lidem Rumburk. Již třetí volební období vykonávám funkci místopředsedy představenstva SBDO Průkopník Varnsdorf, tj. již téměř 15 let pracuji v zájmu rumburských občanů-družstevníků.

Zavádějící odstavec

Proto velmi dobře vím, jak obsáhlá je tématika kolem smluvních vztahů se společností TEPLO Rumburk, s.r.o., kterou Mgr. Kucer ve svém článku velmi neobjektivně shrnul do jednoho jediného zavádějícího a populistického odstavce. Důvod, proč zastupitelé z našeho hnutí pro podpis smlouvy nezvedli ruku, je úplně jiný, než píše autor článku. Nebylo to proto, že by chtěli občanům upřít vrácení finančních prostředků za předražené teplo 
z předešlých let, ale proto, že nesouhlasili s jinými faktickými věcmi ve smlouvě, jako například s prodejem pozemků a objektů kotelny.

Velmi mě však „pobavil" další závěr z tohoto odstavce. Pan Kucer si, jeho slovy, dovoluje navrhnout změnu jména politického hnutí Město lidem na Město proti lidem. K tomu bych panu magistrovi chtěla sdělit dvě zásadní věci.

Za prvé: Mgr. Kucerovi opravdu nepřísluší něco takového byť jen navrhovat. Já také nejsem nadšena z názvu sdružení Rumburáci.cz, za které kandiduje jako lídr, ale rozhodně nemám právo tento název napadat. I když já, na rozdíl od pana Kucera, který, jak sám uvádí, krátkou dobu trvale bydlí v Rumburku 
v podnájmu, opravdu „Rumburák" již řadu let jsem.

Za druhé:  Pro družstevníky z Rumburku jsem za SBDO Průkopník Varnsdorf, společně s ostatními členy představenstva a Správou družstva, vykonala v oblasti výše zmiňovaného tepelného hospodářství hodně. Rumburským členům družstva byly díky naší práci, a to i na základě vyhraných soudních sporů, vráceny přeplatky za neoprávněně účtované teplo v předešlých letech 
v celkovém objemu v řádech milionů korun.

A díky nově uzavřené smlouvě, o které mohu 
s čistým svědomím prohlásit, že je pro naše družstevníky z Rumburku výhodná a na jejímž konečném znění jsme na Družstvu pracovali více než půl roku, ještě další finanční prostředky, opět v řádech milionů korun, vráceny budou. Proto si nepřeji, aby si pan Kucer mě, společně 
s ostatními členy naší kandidátky, dovoloval nazývat člověkem, který jde proti lidem 
z Rumburku. To považuji zcela otevřeně za urážku.

Informace

Na invektivy, které pan magistr použil vůči panu inženýrovi Kittlovi, reagovat nebudu, to mi nepřísluší. K tomu se náš kandidát vyjádřil již na jiných místech a možná mu bude poskytnut i prostor na stránkách Děčínského deníku.

Co mě ale ve jmenovaném článku pana Kucera ještě zaujalo, byla informace o tom, že Ing. Kittl je v Rumburku trvale hlášen od poloviny července letošního roku. Kde k této informaci pan magistr přišel, když ji ze zákona běžný občan nemůže získat? Jak se k ní tedy pan Mgr. Kucer, zaměstnanec Města Rumburk, mohl dostat? Ať si závěr udělá čtenář sám, mě osobně z toho trochu mrazí v zádech…

Autor: Mgr. Ivana Dudková

Pozn. redakce: mezititulky v textu jsou redakční.