Zdarma je nabízí školám patřícím do obcí s rozšířenou působností města Rumburk. Mezi témata přednášek patří šikana, drogy nebo záškoláctví. Cílem programu je seznámit děti s tím, že každé jednání má nějaký dopad a ovlivňuje nejen je, ale i široké okolí.

Přednášky ve školách povede Roman Neckář, který působil na oddělení přestupků rumburského městského úřadu a má tak s touto problematikou bohaté zkušenosti.