Záměr výstavby jednoho plavebního stupně na Labi v katastrálním území Děčína pokročil do rozhodující fáze. Koncem srpna Ředitelství vodních cest České republiky předložilo dokumentaci EIA ministerstvu životního prostředí. Teď se s podkladovými materiály může veřejnost seznámit na odboru životního prostředí děčínského magistrátu.

„Zájemci do nich mohou nahlížet až do 22. září. A to v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu, vždy od 8.00 do 16.00. V ostatních pracovních dnech je to možné jen po telefonické domluvě,“ vysvětlil vedoucí odboru Jiří Hykš.

Zpřístupnění dokumentace veřejnosti je součástí posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

O tom, že zlepšení plavebních podmínek na dolním toku Labe má vyřešit právě stavba děčínského jezu, rozhodla česká vláda už v březnu roku 2005. V říjnu téhož roku byl zahájen proces EIA.

„Od té doby jsme začali intenzivně pracovat na nalezení takového řešení stavby, které bude výhodné jak pro plavbu, tak pro životní prostředí,“ poznamenal Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest (ŘVC), které má být investorem děčínského plavebního stupně. Jeho vybudování vnímá ministerstvo dopravy jako strategické rozšíření dopravních možností ČR.

„Diskuze není o tom, jestli máme jez postavit nebo ne. Pojďme se bavit o tom, jaké kroky je nutné učinit k tomu, abychom jednou stavěli. Jednoznačné je to, že vodní cesty jsou nejlevnější formou přepravy a snížení nákladní silniční přepravy je strategická věc, které se chci věnovat,“ prohlásil při návštěvě Ústeckého kraje ministr dopravy Vít Bárta.

Dokumentace EIA, na které několik let pracovala řada předních českých odborníků, má skoro 1 300 stran a hodnotí několik možností řešení záměru na vybudování plavebního stupně. Součástí hodnocení je i takzvaná nulová varianta.

Ta by zachovala stávající stav bez jakýchkoliv staveb na dolním toku řeky. To ale odborníci považují za nevýhodné řešení a proto dokumentace ve svých závěrech doporučuje postavit plavební stupeň. Jeho stavba má zajistit spolehlivé napojení prvních českých přístavů na Labi k severomořským námořním přístavům v Německu a Beneluxu.

„Vybudována by měla být plavební komora s pohyblivým jezem, a také malá vodní elektrárna, která vyrobí elektrickou energii odpovídající spotřebě zhruba poloviny všech domácností v Děčíně,“ připomněl šéf ŘVC Miroslav Šefara. Dodal, že se počítá s vybudováním oboustranných rybích přechodů a pozemními biokoridory kolem stupně. Dokumentace obsahuje také úpravy ve zdrži a pod stupněm směrem ke státní hranici.

Proti přehrazování Labe jakýmikoliv stavbami bojují profesionální ochránci přírody i ekologická sdružení. Tvrdí, že řece se musí přizpůsobit plavidla a samotný lodní provoz, nemělo by tomu být naopak.

Ani postoj samotných obyvatel Děčína není jednoznačný. „Myslím si, že město potřebuje víc dálniční přivaděč , než jezy na Labi,“ řekl Děčínskému deníku Karel Horký mladší. Oponovala mu paní, která si nepřála zveřejnit své jméno. „Alespoň by došlo ke zkultivování labských břehů. Že by jez nějak poškodil řeku, tomu nevěřím. Labi i samotným rejdařům přehrada prospěje,“ tvrdila asi padesátiletá žena.

Plavební stupeň má své zastánce i odpůrce v programech politických stran a sdružení, která se budou v říjnových komunálních volbách ucházet o hlasy děčínských voličů.