Tady nejprve pracoval jako mistr nástrojárny, poté nastoupil jako zástupce ředitele otevřené učňovské školy, kde začal s kolegy po opravě zničené části budovat školu pro první poválečné učně. V roce 1948 se rozhodlo o zakládání Odborných učilišť státních pracovních záloh (OUSPZ), a tak vzniklo odborné učiliště na Dělnické ulici v Děčíně pod číslem 8 pro obor nástrojař, zámečník a soustružník.

Spoluzakladatel učňovského školství v Děčíně Bohuslav Jindra s manželkou Marií Jindrovou.V roce 1970 se Jindra stal krajským školským inspektorem pro odborná učiliště. Jako inspektor pracoval až do odchodu do důchodu. Poté vypomáhal jako řečník na pohřbech. Se svou ženou Marií Jindrovou vychovali dva syny. 34. výročí její smrti rodina vzpomene letos 17. srpna.