Pravčická brána sice postoupila v soutěži o novodobé divy světa mezi 77 nejlepších, ale Národní park České Švýcarsko, v němž leží, není jen ona. Jaké další přírodní i kulturní skvosty nabízí, ví Dana Štefáčková z Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

„Pravčická brána sice patří mezi nejznámější turistické cíle v Českém Švýcarsku, ale nachází se zde celá řada neméně atraktivních přírodních i kulturních skvostů. Za zmínku určitě stojí Jetřichovické skalní vyhlídky. Kam patří Mariina skála, Vilemínina stěna či Rudolfův kámen, které návštěvníkovi nabídnou panoramatické pohledy do okolní krajiny ale i jistý adrenalinový zážitek při výstupu na tyto skalní útvary. Z výška lze Českosaské Švýcarsko pozorovat také i z místních rozhleden – Vlčí hora u Krásné Lípy, Tanečnice u Mikulášovic a od června tohoto roku je nově otevřena zrekonstruovaná rozhledna na Studenci u České Kamenice. Pro návštěvníky, které láká poznat také Saské Švýcarsko jsme připravili zajímavý výlet s průvodcem s názvem Tramvají do skal. Pojedete vlakem, přívozem i historickou tramvají přímo do nitra národního parku a po via ferátech vystoupáte na pískovcové skalnaté masívy, odkud Vás po náročném výstupu jako odměna čeká odměna v podobě překrásných pohledů na saské stolové hory."

PRAVČICKÁ BRÁNA
Jedná se o unikátní pískovcovou formaci, která vznikla erozivními procesy z původně masivního pískovcového bloku. Tento impozantní skalní útvar (délka 26 m, výška oblouku 16 m a šíře oblouku 7-8 m) reprezentuje největší pískovcovou skalní bránu v Evropě a stal se zároveň i symbolem Národního parku České Švýcarsko. Národní přírodní památkou je od roku 1963 a nachází se 3 km od Hřenska poblíž státní hranice s Německem.

Ale České Švýcarsko nemusíme prohlížet jen zhora?

„Jestliže nás omrzí pozorovat krajinu z ptačí perspektivy, můžeme se přenést do nižších pater, tedy do skalních roklí, soutěsek či údolí. Za nejmalebnější „mechové království“ lehce přístupné pro turistu považuji Kyjovské údolí, které lemuje hluboko zarytý tok říčky Křinice. Kyjovské údolí lze projít nejen pěšky po úzkých stezkách nahoru a dolu podél skal, ale příjemné kilometry v tomto údolí mohou strávit i cyklisté. Romantickou projížďku na lodičkách si můžete užít v běžně známých soutěskách říčky Kamenice ve Hřensku. V současné době je z důvodu opravy jezů otevřena pouze Tichá – Edmundova soutěska), ale také na říčce Křinici v Saském Švýcarsku, které nesou název Obere Schleuse. Plavba na lodičkách tu začala již před více než 100 lety a dostanete se sem buď z Kyjovského údolí nebo ze saské vesničky Hinterhermsdorf. Pěšky je vesnička vzdálena asi čtyři kilometry od Mikulášovic.

A co ti, kteří se chtějí i něco dozvědět?

Pro ty , kteří rádi putují krajinou a zároveň se chtějí dozvědět řadu zajímavých informací o okolí, je určena nová zhruba dvaceti kilometrová Köglerova naučná stezka. Začíná v Krásné Lípě u Domu Českého Švýcarska, pokračuje přes přírodní rezervaci Vápenný vrch u Doubice a Kyjovské údolí, dále Vlčí Horu a přes Sněžnou a zříceniny hradu Krásný Buk se opět vrací do Krásné Lípy.

České Švýcarsko je ale i lidová architektura, třeba podstávkové domy či kulturní památky. Ty najdou turisté kde?

Jedinečnou architekturu podstávkových domů mohou obdivovat například ve vesnické památkové zóně na Kamenické Stráni nebo v obci Vysoká Lípa, kde lze navíc navštívit také bývalý skalní hrad Šaunštejn opět dostupný po dobrodružně vyhlížejících žebřících a prudkých schodech. Zajímavé sakrální památky v podobě nově opravených a udržovaných barokních a gotických kostelů uvidíte především v obcích Růžová, Srbská Kamenice či Chřibské. A takto bych mohla pokračovat dále, zajímavých turistických cílů je tu pravdu celá řada.Více informací a tipů se můžete dozvědět na www.ceskesvycarsko.cz nebo v regionálním návštěvnickém a informačních středisku v Domě Českého Švýcarska Krásné Lípě.

Pěšky, na kole, v zimě běžky. I tak mohou lidé krásy České Švýcarska prohlížet.

Řada turistických cílů v Českém Švýcarsku je přístupná pouze pro pěší turisty a to z důvodu přirozených terénních překážek (kamenné či prudké úzké pěšiny, kořenové výstupky apod. ) – jedná se např. o Jetřichovické vyhlídky či soutěsky Kamenice a Křinice apod. Na druhou stranu existuje v národním parku i celá řada značených cyklosteze, po kterých se dostanete např. do Kyjovského údolí, Zadních Jetřichovic, Vysoké Lípy, k Dolskému mlýnu. K nejkomfortnějším cyklostezkám jak z pohledu technického i dojmu z okolní přírody patří jednoznačně trasa Labským údolím, která začíná v Děčíně a pohodlně se s kolem dostanete až do saského Švýcarska.

Vzhledem k tomu , že národní park nepatří k výše položených oblastem nadmořské výšce (nejvyšší bod NP je Růžovský vrh s cca sedmi sty metry nad mořem) jsou tu i mírnější zimy než například v krkonošském parku. Přesto můžete strávit příjemnou dovolenou v Českém Švýcarsku i v zimě. Můžete se pěšky vydat poznávat krajinu pokrytou sněhem a věřte, že řada vyhlídek, kde jste byli v létě vám naopak v zimě nabídne zcela jiné pohledy do krajiny. Můžete se vydat také za impozantními útvary ledopádů v okolí Kyjova a Brtníků. Milovníci zimních sportů, především běžek ale a sjezdového lyžování, si na své přijdou spíše v okrajových částech národního parku či v sousedních Lužických horách – např. v okolí Jedlové hory, či Dolního Podluží a podobně.

Speciální linky hromadné dopravy existují?

Po Českém Švýcarsku se můžete také přesouvat několika dopravními prostředky – letní sezóně jezdí denně turistický autobus na trase Děčín – Hřensko – Jetřichovice – Doubice – Krásná Lípa, dále můžete také plout po Labi výletním parníkem Poseidon ,který vyráží z Děčína, pluje do Hřenska a dále do saského lázeňského města Bad Schandau a zpět (Cena jedné zpáteční jízdenky je za příznivých 100 Kč, platí též rodinné slevy).

Možná bychom měli zmínit, co chráněného z říše rostlin a živočichů mohou turisté, pokud se budou chovat tak, jak mají, v parku spatřit?

Národní park byl zřízen právě díky jedinečné unikátní geomorfologii pískovcového skalního města a na ni vázanou rozmanitost ekosystémů, rostlinných a živočišných druhů.To znamená, že návštěvník má možnost pohybovat se v jedinečné přírodě a současně z toho vyplývá, že jsou nastavena pravidla v podobě návštěvního řádu národního parku, tak aby se zachovala rovnováhy mezi potřebami člověka a přírody. Návštěvník nemusí mít strach, že je návštěvním řádem příliš omezován, i při respektování pravidel může narazit na řadu zajímavých živočichů i rostlin. Od běžně vyskytujících se živočichů jako je srna, prase divoké apod. můžete spatřit například také kamzíka, především na suťových polích u Studeného vrchu, dále se tu vyskytuje řada vzácných živočichů z ptačí říše jako je sokol stěhovavý, výr velký, datel černý ale také čáp černý či chřástal polní. Z vodní říše je to například losos obecný, vydra říční, mihule potoční, ledňáček říční. V Českém Švýcarsku se vyskytuje i řada rostlinných skvostů – jako je např. rojovník bahenní, sedmikvítek evropský, náprstník červený a více než 300 druhů mechorostů.Málokdo například ví, že se v národním parku můžete setkat z více jak 1000 druhy motýlů. Správa Národního parku pořádá po celý rok pro veřejnost tématické vycházky do přírody vždy s odborníkem jako je např. geologická exkurze, botanická exkurze, lesnická exkurze, pochůzka se strážcem a další. Přesné termíny zjistíte na webových stránkách parku nebo na našem informačním středisku v Krásné Lípě.

Kolik návštěvníků ročně navštíví národní park?

Oblast celého Českého Švýcarska a národního parku navštíví ročně zhruba půl až ¾ miliónů návštěvníků. Jedná se o odhad, nicméně na celkem patnácti nejfrekventova­nějších místech v národní parku probíhá měření – návštěvnosti Hřensko, Jetřichovicko a podobně a předpokládá se, že návštěvnost bude stoupat i v souvislosti s úspěchem Pravčické brány v soutěži 7nových přírodních divů světa.

Jaké služby v okolí najdou?

S klidným svědomím můžu konstatovat, že se za posledních pět let služby návštěvníkům postupně zdokonalují a zlepšují a děláme všechno proto, aby tomu bylo tak i nadále. Existuje tu nabídka jak velkého množství ubytovacích a stravovacích zařízení, především menších penzionů ale je tu i několik kvalitních velkých hotelů. Existuje t celá řada informačních center, z nichž asi největší a centrální je informační středisko v krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska –doplněné expozicí o přírodě, krajině, historii i současnosti regionu. Přibývá řada volno časových zařízení – sportovní areál v Krásné Lípě, Golfový areál v Janově, adrenalin park v Jánské, Jízdárna v Chřibské, otevřeno je v řadě muzeí – jmenujme aspoň Muzeum Tadeáše Haenkeho v Chřibské, Podzemní letecká továrna v Rabštejně, Hornické muzeum v Jiřetín pod Jedlovou, v okolí národního parku je otevřena řada zámků – Děčín,Benešov nad Ploučnicí, za saskou stranu jmenujme např. hrad Königstein a nachází se zde 10 rozhleden atd. atd.

Máte nějakou databázi ubytovatelů a jak ji prezentujete doma i ve světě?

Určitě. Spolupracujeme s více než šedesáti ubytovacími a služby poskytujícími zařízeními V Českém Švýcarsku, kteří se před necelých rokem spojily v tzv. destinační fond Českého Švýcarska. Smyslem tohoto „sdružení“ je snaha o společnou propagaci celého regionu, podpora konkrétních turistických produktů a služeb jak v Čechách tak na veletrzích v zahraničí apod.. Seznam členů destinačního fondu najdete na www.ceskesvycarsko.cz – (Ubytování Doporučujeme apod.)