Hned několik desítek lidí, kteří by s největší pravděpodobností i nadále zůstávali v evidenci nezaměstnaných, našlo nové uplatnění. Práci jim zajistily tři děčínské firmy, které na své aktivity získaly finanční podporu z Evropských sociálních fondů a českého státního rozpočtu.

„Shodou okolností všechny tři projekty k poslednímu červnu končí. Provází je úspěšná bilance splnění záměrů a cílů, které si jejich nositelé vytyčili,“ připomněla administrátorka projektů Šárka Dostálová.

Montáže součástek do bílé techniky, kování ke dvířkům, drobné díly pro automobilový průmysl. To jsou hlavní komponenty, kterými se zabývá dlouhodobě se rozvíjející výroba ve firmě Hetal DC. Za dva roky se tam vystřídala stovka zájemců o práci. Třiadvacet z nich obsadilo pracovní místa vytvořená v rámci projektu. Ovšem i další lidé našli ve firmě uplatnění.

„Je také pravda, že někteří zájemci tuhle práci náročnou na manuální zručnost zvládnout nedokázali. Neměli dost trpělivosti a odešli. Mnozí z nich zůstávají i nadále nezaměstnanými. Ti ostatní práci vydrželi a mají,“ připomněl Miroslav Suchý z firmy Hetal DC.

Děčínský úřad práce považuje projekt za přínosný zejména tím, že poskytl šanci na pracovní uplatnění nezaměstnaným s nižší kvalifikací.

„To je stálý problém Děčínska. Více než čtyřicet procent evidovaných uchazečů o zaměstnání jsou lidé se základním vzděláním. Pracovních nabídek pro ně je stále velmi málo a tak vítáme každou novou příležitost,“ tvrdil analytik děčínského úřadu práce Vlastimil Pažourek.

S nedostatkem kvalifikovaných řidičů zejména pro dálkovou kamionovou dopravu se potýkají mnozí autodopravci. Platí to i v případě děčínské společnosti Bohemia Cargo. Protože chtěla dosáhnout zlepšení situace, začala na počátku loňského roku uvádět v život projekt nazvaný Řidič profesionál v zácviku.

„Dříve jsme o kvalifikované šoféry nouzi neměli, protože řidičská oprávnění na větší automobily získávali v kurzech vojáci základní služby a nebo absolventi různých učebních oborů. Teď takové možnosti nejsou. Řidiči stárnou a nemá je kdo nahradit. Přitom málokdo si může dovolit zaplatit i přes dvacet tisíc korun. aby potřebné řidičské oprávnění včetně všech zkoušek a testů získal,“ vysvětlil jednatel firmy Jan Kučera.

Do projektu, který se stal společným dílem společnosti Bohemia Cargo a partnerské firmy Auto-Moto-Consulting, vstoupili i další regionální dopravci. Zájemci o posty řidičů dálkové přepravy také absolvovali praxi u smluvních dopravců a dvacet nejlepších z nich získalo pracovní nabídky v Děčíně, Ústí nad Labem a Varnsdorfu. I když ne všichni práci přijali, problém s nedostatkem kvalifikovaných řidičů se podařilo alespoň částečně vyřešit.

Významnou roli při vytváření nových pracovních příležitostí sehrál i projekt, jehož nositelem se staly Technické služby města Děčín. Podařilo se vytvořit sedmnáct nových pracovních míst v oblasti nakládání s odpady, péče o veřejnou zeleň a údržbě veřejných komunikací.

„Myslím, že spolupráce s realizátory všech tří projektů podpořených z Evropských sociálních fondů přinesla řadu dobrých zkušeností, které byly přínosem nejen pro samotné firmy a nově přijaté zaměstnance. Ověřili jsme si, že je to dobrá cesta, jak podporovat vytváření nových pracovních míst a přispívat tak k řešení problémů nezaměstnanosti,“ shrnul poznatky analytik úřadu práce Vlastimil Pažourek.