K 31. lednu 2024 evidovala krajská pobočka Úřadu práce v Ústí nad Labem 33 587 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet tak byl o 1 741 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 1 693 osob. Z uvedeného počtu bylo 31 037 uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let.

„Náš Ústecký kraj je po republice znám jako centrum těžkého průmyslu, těžby nerostů a šedivé reality života. Ale život v našem kraji je podstatně barevnější, už dávno nejsme jen pomyslná těžební jáma, rozvíjí se cestovní ruch i sektor služeb. Posun našeho strukturálně znevýhodněného kraje bude ale trvat delší dobu, což dokládají i naše aktuální statistiky vývoje trhu práce,“ shrnuje Martina Bečvářová, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem.

Nezaměstnanost v okresech k 31. lednu 2024

Chomutovsko - 5861 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 6,9 %
Děčínsko - 5339 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 6,2 %
Litoměřicko - 3369 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 4,1 %
Lounsko - 3855 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 6,3 %
Mostecko - 5656 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 7,5 %
Teplicko - 4546 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 5,2 %
Ústecko - 4961 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 6 %

„Opětovně narostl počet nezaměstnaných, poklesly počty nabídek volných míst, takže na jedno volné místo aktuálně připadají v průměru tři uchazeči o práci. O to více se musíme jako Úřad práce snažit a maximálně efektivně pomáhat lidem nalézat dobrou práci, ať již formou samotného zprostředkování, kariérového poradenství, rekvalifikacemi atd. Těší mě tedy, že třeba v lednu se nám povedlo skoro zdvojnásobit počet lidí, kteří si našli práci díky Úřadu práce,“ pokračuje Martina Bečvářová.

Slunečnice se po čtvrtstoletí stěhuje, tentokrát do vlastního.
Děčínská Slunečnice pomáhá hendikepovaným, nyní pořádá sbírku na vlastní dům

V průběhu měsíce ledna bylo na Úřadu práce nově zaevidováno 5 194 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem to bylo více o 1 779 osob a v porovnání se stejným obdobím minulého roku více o 346 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 453 uchazečů z důvodů ukončení evidence a vyřazení uchazečů. Do zaměstnání pak ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 294 osob, tj. o 1 029 více než v předchozím měsíci a o 75 více než ve stejném měsíci minulého roku.

Nezaměstnanost v ČR

Karvinsko - 8,3 %
Bruntálsko - 7,8 %
Mostecko - 7,5 %
Chomutovsko - 6,9 %
Jesenicko - 6,5 %
Znojemsko - 6,5 %
Lounsko - 6,3 %
Děčínsko - 6,2 %

2 032 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce ČR, tj. o 924 více než v předchozím měsíci a o 886 více než ve stejném období minulého roku, 1 159 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.Meziměsíční nárůst počtu uchazečů byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje, přičemž největší nárůst byl v okrese Děčín (9,1 %) a nejnižší v okrese Ústí nad Labem (2,5 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem 18 736 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55,8 %. V evidenci bylo 4 622 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Masopust ve Varnsdorfu. Ilustrační foto
Tipy na víkend: Masopusty, Vypsaná fiXa na Kamen!ce festu nebo ples v Jílovém

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a realizovaných projektů ESF bylo od začátku roku 2024 prostřednictvím příspěvků podpořeno 305 osob, z nichž 144 bylo zařazeno do rekvalifikačních kurzů a 62 osob na digitální vzdělávání financované prostřednictvím národního plánu obnovy (NPO).

Nejčastěji podporovanými obory činností prostřednictvím nástroje společensky účelná pracovní místa - samostatně výdělečná činnost (SÚPM-SVČ) byly ke konci sledovaného měsíce osobní služby (pedikúra a manikúra, kosmetika, masérské, rekondiční a regenerační služby), stavebnictví a řemesla (přípravné a dokončovací stavební práce, vodoinstalatérství a topenářství, truhlářství a podlahářství, zednictví), výroba textilních výrobků a oděvů, výroba, instalace, opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních zařízení, zprostředkování obchodu a služeb, chov zvířat a jejich výcvik, opravy silničních vozidel, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství a lesnictví.

TOHLE VÁS TAKÉ ZAUJME:

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura
Víc zde: Víme, z jakých základních škol Děčínska zvládají děti nejlépe přijímačky