Může to znít jako nepovedený vtip, ale možná zanedlouho mezi známými místo tradiční zvídavosti na to, jak se máte, bude mít navrch otázka : Máš práci ? Pro mnohé lidi to přitom bude dotaz s příchutí pelyňku. Práce se totiž na Děčínsku stává stále více nedostatkovým zbožím. Hned na počátku letošního roku regionální vývoj nezaměstnanosti přepsal historii.

„V lednu totiž do evidence uchazečů o zaměstnání přibylo dalších 953 lidí. Je to rekordní zápis. Ještě nikdy dřív jsme totiž během jediného měsíce tolik nezaměstnaných nezaregistrovali,“ uvedl analytik děčínského úřadu práce Vlastimil Pažourek.

Důsledky hospodářské krize v regionu byly sice citelné už koncem loňského roku, ale statistické údaje za leden překonaly všechny nejčernější prognózy. Na nové uplatnění teď čeká 9053 lidí a míra nezaměstnanosti stoupla na dvanáct celých a skoro čtyři desetiny procenta. Děčínsku tak v republikovém srovnání nelichotivé bilance patří šesté místo.

A lépe hned tak nebude. Informace, které úřad práce získal z pravidelného šetření mezi zaměstnavateli na počátku ruku, signalizují, že nejbližší období bude zatím přinášet více špatných, než těch dobrých zpráv.

„Očekáváme propouštění u většiny velkých firem v regionu. Mnohde už také přikročili k dalšímu omezování výroby, zavádějí režim zkráceného pracovního týdne a významně klesl zájem o nové pracovníky. Dlouhodobá poptávka trvá už pouze u technicky vzdělaných odborníků s vysokoškolskými diplomy a na některých školách mají zájem o odborné učitele,“ připomněl analytik Pažourek.

Děčínský Ferox, který se zabývá produkcí tlakových nádob a podobných technologií pro přepravu a skladování kapalných plynů, ještě na konci loňského roku zaměstnával 613 pracovníků. Teď už jich má o čtyřiadvacet mé­ně.

„V prosinci jsme propustili šestnáct a v lednu osmnáct lidí. Zhruba třetinu z nich tvořili zaměstnanci důchodového věku. Také snižujeme počty míst na některých režijních činnostech, dostal výpověď i jeden technolog. Ta redukce zaměstnanců bude ještě pokračovat, ale až na určité výjimky by se neměla týkat dělnických profesí,“ vysvětlil personalista děčínské společnosti Chart Ferox Miroslav Němec.

Snahou vedení firmy také je udržet na přijatelné úrovni provozní a další náklady při očekávaném snížení zakázek. „K tomu poklesu zatím nedošlo, ale zcela určitě náš podnik postihne,“ dodal Miroslav Němec.

S podobnými problémy se musí vyrovnávat i některé další továrny na Děčínsku. Dlouhodobější potíže mají subdodavatelé s návazností zakázek pro automobilový průmysl. V regionu to platí o některých textilkách , které musely řadu zaměstnanců propustit a ti zbývající pracují v úsporném režimu omezené výroby.

Vývoj nezaměstnanosti zejména v průběhu loňského roku ovlivňovalo také propouštění zaměstnanců z chráněných dílen a pracovišť. Nejde ale o přímou souvislost se světovou finanční a hospodářskou krizí.

„Změnil se dotační systém podpory zaměstnávání zdravotně postižených či jinak hendikepovaných lidí a firmy, které těmto pracovníkům uplatnění nabízely, musely přehodnotit své další existenční možnosti. Některé chráněné dílny prakticky zanikly a nebo se začaly věnovat jiným činnostem, než pro které byly původně vytvořeny,“ zhodnotila situaci vedoucí zprostředkova­telského oddělení děčínského úřadu práce Marie Gutová. Ještě před necelými dvěma roky chráněné dílny v regionu zaměstnávaly okolo pěti stovek lidí. Teď jich nejsou ani tři stovky.

„Pořád se nám daří udržovat zaměstnanost okolo pětadvaceti lidí. Z některých představ, že se nárůstem nových zakázek podaří vytvořit další pracovní místa, ale musíme zatím slevit. Zakázek je méně a o ty nové musíme neustále bojovat. Hledáme i cesty k nabídce nového výrobního sortimentu a činností, abychom lidi nemuseli propouštět,“ tvrdil ředitel nebočadského občanského sdružení Jurta David Landsperský.

Vyhlídky na další měsíce nejsou pro řadu zaměstnavatelů a především samotných uchazečů o nové uplatnění zrovna optimistické. Pokud bude příliv nových nezaměstnaných prakticky kopírovat situaci z počátku roku, neleze vyloučit, že budou na úřadě práce padat další neslavné rekordy.

Na druhou stranu možná ten nepříznivý vývoj pozitivně ovlivní myšlení lidí. Pak by zvídavost na to, jak se máte, mohla mít i tuto podobu: Jsem šťastný, mám práci.