„V současné době se čistí zbořeniště bývalé vily průmyslníka Dittricha na Kyjovské ulici. Pokračovat budeme terénními úpravami,“ uvedl krásnolipský starosta Jan Kolář.

Souběžně město upravuje i bývalý lom v Alšově ulici, kde v souladu s projektovou dokumentací a schválenými povoleními může Krásná Lípa ukládat výkopové zeminy z vlastní činnosti. Tím Lípa ušetří peníze za skládkování. Bývalý lom bude po zaplnění rekultivován.