Pětatřicetiletý Jiří Potůček dojíždí za svojí přítelkyní z Ústí nad Labem do Děčína. Když zjistil, že je v ulici Prokopa Holého instalována jedna z kamer, jejichž prostřednictvím městská policie sleduje dění i v okolí navštěvovaného domu, moc velkou radost z toho neměl.

„Jenže názor jsem záhy změnil. Právě díky kameře a rychlému příchodu strážníků mi parta tří výrostků neočesala zaparkované auto. Kamery už neberu jako nějaké šmírování lidí, ale prospěšnou věc,“ poznamenal pravidelný návštěvník Děčína.

Milionové výdaje do kamer

Kamerový systém začalo město budovat v roce 1996 v rámci programu prevence kriminality. K získávaným dotacím z ministerstva vnitra město postupně přidávalo statisíce korun. Veškeré prostředky investované do budování a dalšího rozšiřování systému, který už má třináct kamerových bodů, tak už dosáhly několikamilio­nové výše.

„Teď se nám podařilo dokončit první etapu rozsáhlé modernizace zázemí samotné obsluhy kamerového systému. Do potřebných úprav jsme investovali jeden milion a sedm set tisíc korun,“ rekapituloval nejnovější výdaje z městského rozpočtu děčínský primátor Vladislav Raška. Připomněl, že Děčín bude v modernizaci systému a rozšiřování bezpečných zón pokračovat i v budoucnu. Počet kamer by se tak mohl přehoupnout i přes dvě desítky.

Teď mají lepší přehled

Díky modernizaci technického zázemí došlo zejména ke zkvalitnění záznamu z kamer. Dříve byly některé archivované záběry tak nekvalitní, že často byla zaznamenaná událost těžko prokazatelným důkazem například při vyšetřování spáchaného trestného činu nebo přestupku.

„Teď vše zaznamenáváme v reálném čase, což je pro vyhodnocování událostí obrovským přínosem,“ pochvaloval si modernější vybavení ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Nejstarší kamery děčínští strážníci využívají už dvanáct let, čtyřiadvacet hodin denně.

„Manipulace s nimi je obtížnější a pomalejší, přenášený obraz už není dostatečně ostrý,“ vysvětloval strážník Jaroslav Rychnovský. Dění v jednotlivých částech města dříve civilní zaměstnanci sledovali na jednotlivých monitorech. Teď si mohou záběry z monitorovaných míst stáhnout na velkoplošnou LCD obrazovku a podle potřeby detaily zvětšovat na dalším velkém monitoru. „Je to prostě obrovská výhoda,“ dodal strážník Rychnovský, který má fungování systému na starosti.

Vyberou další vhodná místa

Rekapitulace přínosu kamerového systému na území Děčína je výmluvná. „V lokalitách, které kamery sledují, velmi rychle klesá počet spáchaných trestných činů i přestupků. A nejen to, často díky tomuto monitoringu mohli naši strážníci přivolat bezmocnému člověku rychlou lékařskou pomoc a zachránit mu tak v nejednom případě i život,“ zdůraznil ředitel Marcel Horák.

Děčínská městská policie má v příštím roce na základě schválené koncepce prevence kriminality za úkol zmapovat a vytipovat lokality k případnému umístění nových kamer.

„Budou zahájena také předběžná jednání s majiteli těch objektů, které budou vhodné pro umístění kamer. Přenos signálu by se mohl uskutečnit v rámci připravované metropolitní sítě, což by vedlo i ke snížení nákladů na celkový provoz systému,“ připomněl děčínský primátor Vladislav Raška.