Dělníci ze soukromé firmy přes víkend zneprůjezdnili jednu z částí Nového mostu v Děčíně. Začne na ní totiž rozsáhlá rekonstrukce, jež potrvá až do konce listopadu. Řidiči mohou využívat jen tu část, kde se nepracuje. S uzavřením části mostu souvisí i nejrůznější opatření a uzavírky. Dotknou se nejen osobní a nákladní dopravy, ale i autobusů městské hromadné dopravy a chodců. Objízdná trasa pro veškerou dopravu, jež bude směřovat na Liberec, povede po jižní části mostu a dál směrem po ulici Benešovské a Lipové, na Kamenickou. Od Liberce do centra Děčína řidiči využijí ulici Kamenickou, Příkrou a Benešovskou, která je zavede na průjezdnou jižní část mostu. Podobná omezení jako pro motoristy budou na mostě platit i pro pěší. Ti budou moci využívat chodníky vždy jen na neopravované části mostu. Řidiči pak budou během jeho rekonstrukce muset ubírat plyn, aby nepřekročili maximální povolenou padesátikilome­trovou rychlost. Celková rekonstrukce mostu si vyžádá zhruba půl miliardy korun.