V Oblastním muzeu v Děčíně využili sociální sítě k novému stylu propagace a od půlky března se snažili lidem zpříjemnit dobu omezení. „Velmi úspěšný byl cyklus poznávacích kvízů, ukázek předmětů z našich sbírek a regionálních událostí z konce druhé světové války. Počet stálých odběratelů příspěvků muzea díky tomu stoupl o čtvrtinu na téměř dva tisíce, což nám dělá radost,“ řekl ředitel muzea Vlastimil Pažourek.

Takový ohlas nečekal ani vědecký tajemník muzea František Šuman, který se na kvízech podílel. „Už z předchozí výstavy 30 let změny jsme věděli, že historické fotky fungují a lidé si rádi prohlížejí své město a porovnávají minulost a současnost. Snímky zachycovaly frekventovaná místa a někdy jsme je nechali úmyslně nedokonalé či poškozené, abychom trochu okořenili hádání. I mě ale takový zájem překvapil, “ dodal.

Ohlasy byly opravdu pozitivní. „Je hezké, že díky vám můžeme vidět naše město v časech minulých, jak bylo krásné. A připomenout si své vlastní vzpomínky z dětství nebo vidět výstavbu a eleganci města ze začátku minulého století se všemi parky, upravenými vyhlídkami i hospůdkami,“ vyjádřil vděk Petr Pelc. 

„Jsem nadšen fotkami a historií. V tomhle mi pandemie nevadila, a dokonce mě obohatila o nové fotky Děčína a Podmokel. Měli bychom být hrdí na svou historii,“ pochvaloval si nápad muzea Jindřich Papay.

Muzejníci v tom hodlají nárazově pokračovat. „Máme v plánu dělat tematické okruhy jako významné osobnosti, které navštívily Děčín, či fotky domů. Chceme, aby kvízy představovaly pro lidi potěšení a zábavu, nikoli zkoušení,“ nastínil plány Šuman.

Jejich nápadem se inspirovalo i Muzeum Rumburk, které se věnovalo historii města, zajímavým událostem či oblékání lidí na přelomu 19. a 20. století.

Během koronavirové karantény se lidem hodil i on-line přístup k dokumentům uloženým ve Státním okresním archivu v Děčíně. „Lidé uvěznění doma listovali v digitalizovaných archiváliích a zklidňovali rozrušenou nervovou soustavu zejména tvorbou rodokmenů. Měsíční uzavření archivu jsme zužitkovali pro práci na otevření dalších fondů nejširší veřejnosti,“ přiblížil ředitel okresního archivu Jan Němec.

Aby nejen obyvatele Děčína na chvíli odvedli od koronachmur, připravili pro ně za využití vyšetřovacích spisů Veřejné bezpečnosti přiložených ke spisům okresního soudu či prokuratury facebookový seriál Děčínské krimiretro. Od 6. dubna do 6. května mohli zájemci hádat, v jakém obchodu či restauraci dokumentoval fotograf stopy a škody.

„Seriál vznikl z přebytků výstavy Angrešt, chmel, revoluce připravené naším archivem k 30. výročí sametové revoluce. Přebytky ovšem rychle došly, takže jsme se museli doslova ponořit do soudních a dozorových spisů a vybrat nejvhodnější fotografie pro oblíbený kvíz. Pevně doufám, že se již žádná nová vlna pandemie nevzedme, jinak bychom museli splatit dluh vůči v seriálu opomenutým lokalitám našeho milého děčínského okresu,“ dodal Jan Němec.