S pomocí obcím na Děčínsku, které v červenci zasáhly bleskové povodně, přišel Ústecký kraj. Do Lobendavy a Dolní Poustevny poslal peníze určené na prvotní likvidaci škod po velké vodě, která napáchala na veřejném a soukromém majetku škody za desítky milionů korun.

Finanční podporu kraj poslal z fondu pro mimořádné události. „Jsou to peníze určené na odvoz odpadů nebo na bagry. Nejsou ale určené na likvidaci škod například na silnicích nebo na mostech,“ řekl hejtman Jan Schiller.

Jednou z nejzasaženějších obcí byla Dolní Poustevna, kde jen na majetku města spočítali škodu blížící se k dvaceti milionů korun. Další velké peníze stála likvidace škod. „Jen za odpady jsme zaplatili 250 tisíc korun. Měli jsme otevřený sběrný dvůr týden v kuse, kontejnery na věci zničené vodou jsme lidem nabízeli bezplatně,“ vypočítal starosta Dolní Poustevny Robert Holec.

Toto město v západním cípu Šluknovského výběžku dostalo od hejtmanství 400 tisíc korun, za likvidaci škod ale zaplatilo mnohem více. Žádalo tak o částku pětkrát vyšší. Například stavební firmy pomáhaly několik dní s nejnutnějšími opravami chodníků a silnic, ze kterých voda vyplavila spoustu materiálu. „Lidé na kraji byli hrozně vstřícní. Chápu, že postižených obcí je více, že to není jen Poustevna. Rozhodně se hodí každá koruna, kterou někde získáme,“ dodal Holec.

Jednou z dalších zasažených obcí byla nedaleká Lobendava, která získala od kraje 200 tisíc korun. I zde počítají škody na majetku na desítky milionů korun a počty zasažených domů na desítky. Kromě velké vody je spojuje také největší náklad na prvotní likvidaci, tedy odvoz odpadů. Ten Lobendavu vyšel na 200 až 300 tisíc korun. Přesnou částku budou znát v příštích dnech.

„Poslední velkoobjemové kontejnery jsme odváželi před několika dny. Lidé nás požádali, abychom je nechali déle, protože čekali na likvidátory z pojišťoven,“ vysvětlil lobendavský starosta Stanislav Jirásek. Na začátku příštího týdne bude řešit s projektanty obnovu silnic zničených velkou vodou. Opravu chodníků a mostů už má Lobendava z velké části vyřešenou, nyní potřebuje pomoc od státu. Sama by ze svého přibližně sedmimilionového rozpočtu škody platila více než čtyři roky, a to za předpokladu, že by neutratila jedinou korunu za nic jiného.

Samotné škody na majetku by měl obcím pomoci uhradit stát prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo vyhlásit mimořádný fond Živel 2. „Komunikujeme s náměstkem ministryně a budeme posílat společně s podklady žádost o vypsání výzvy. Za celý kraj máme škody způsobené bleskovou povodní ve výši přibližně 158 milionů korun,“ doplnil hejtman.

Ze strany státu ale už první pomoc, byť drobnější, přišla. Lidé mající trvalé bydliště v zatopených obcích a využívající jako jediný zdroj pitné vody zatopené studny, si mohou nechat bezplatně udělat u Zdravotního ústavu rozbor. Jedno takové otestování vyjde na necelé dva tisíce korun, na Šluknovsku voda zatopila několik desítek takových studní.