Stavební konstrukce poházené v Labi jako kousky dětské stavebnice, podemleté staveniště. Tak vypadá po povodni okolí železničního mostu v Děčíně, který měl nahradit nový. Červnové povodně ale poměrně rázně zasáhly do plánů Správy železniční dopravní cesty.

„Během povodní došlo k poškození části rozestavěné stojky montážní bárky v místě soutoku řek. Vzhledem 
k rychlému nástupu povodňové vlny se již nepodařilo ji zcela demontovat," říká mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

Termín nejasný

Termín dlouho očekávané rekonstrukce železniční spojnice mezi oběma břehy Labe se tak odkládá prozatím na neurčito. Přitom již před velkou vodou bylo nutné termín kvůli Labi posunout.

„Důvodem byl nezvykle vysoký průtok vody v korytě řeky. Projekt je zpracován na základě historických tabulek průtoku, kdy v průběhu května bývá standardně hladina
o více než dva metry níže. Letošní průtoky jsou však od začátku výše, než s čím počítá zvolené řešení podle projektu," dodává Ptačinský.

Nyní čeká správce železnice na opadnutí Labe. Podle Jakuba Ptačinského je potřeba pokles ještě o dva a půl metru. Teprve poté bude možné zkontrolovat stav pilířů mostu. Až po kontrole, která jasně řekne, zda nedošlo k podemletí nebo stavebnímu poškození, bude možné určit termín výměny kompletní mostní konstrukce přes Labe.

To potvrzuje také mluvčí Metrostavu František Polák.

„Další postup budeme navrhovat společně s projektantem a investorem. Od zvoleného technického postupu se bude odvíjet i termín dokončení akce," říká mluvčí společnosti, která má stavbu nové mostní konstrukce na starosti.

Zhroucená konstrukce u železničního mostu.Klíčový most

Železniční most v Děčíně spojuje dvě děčínská nádraží, hlavní a východní.  Na 358 metrech překlenuje Labe i ústí řeky Ploučnice. Během povodní po něm jezdil kyvadlově speciální vlak, který lidem zajišťoval lepší spojení mezi oběma břehy. Při záplavách 
v roce 2002 byl most dokonce jediným pojítkem mezi oběma břehy.

Nad okolními záplavovými loukami jsou původní kamenné oblouky, nad vodou jsou ocelové konstrukce. Ta nejdelší přes Labe měří na délku 152 metrů a měnila se 
v historii už dvakrát. Poprvé 
v roce 1895, podruhé v roce 1976.

Druhá výměna měla být 
jen provizorní, ocelová konstrukce je ale na svém místě už 37 let.

„Jedná se o vojenskou konstrukci konstruovanou pro dočasnou obnovu. Stávající mostní provizorium je na konci své životnosti a jeho výměna je tedy nutná," řekl  Pavel Tesař ze Správy železniční dopravní cesty.

Historický most

Železniční most pochází
z roku 1868, kdy byla na obou březích řeky ještě samostatná města Děčín a Podmokly. Postavila jej Česká severní dráha, která i díky tomuto mostu propojila Podmokly a Děčín 
s nejsevernější částí tehdejšího Rakousko-Uherska, Šluknovským výběžkem. Hlavním impulzem pro jeho stavbu byla potřeba dopravovat především uhlí do Varnsdorfu.

Poprvé se o železniční trati na Šluknovsko začalo uvažovat na počátku 60. let 19. století. Ale poměrně dlouho trvalo, než se podařilo sehnat dostatek peněz na její výstavbu. 
K tomu došlo až na konci šedesátých let.

Při rekonstrukci bude kompletně vyměněna ocelová konstrukce části mostu vedoucí přes Labe. Kvůli výměně bude nutné uzavřít na půl druhého měsíce železniční spojení mezi děčínským hlavním a východním nádražím.

Osobní vlaky a rychlíky nahradí autobusy, pro nákladní dopravu zůstane k využití další most z východní-ho nádraží do Prostředního Žlebu, i když si to zřejmě vyžádá provozní komplikace.

Dále proběhne sanace pilířů a částí opěr, vrtání mikropilot, betonáž nových úložných prahů opěr a po dalších technologických postupech dojde k uložení nové ocelové mostní konstrukce, která bude kombinací příčných a podélných zásunů jednotlivých mostních polí. Následovat bude zaštěrkování a zřízení nového železničního svršku, dokončení úprav železničního tělesa a podbití do požadované výšky.