Cesta je inspirována původními trasami z konce 19. století, které dal dohromady Teplický horský spolek a Německý turistický spolek Českého Švýcarska. Cílem je propagace a propojení tradičních poutních míst tohoto regionu, obnova poničené křížové cesty v Krásné Lípě u kostela sv. Máří Magdalény a propojení českých a německých turistických míst.

Celá trasa poutní cesty je ke stažení na webu města Krásná Lípa.