Nastoupit do vlaku v Děčíně a přes Bad Schandau, Sebnitz, Dolní Poustevnu a Mikulášovice projet národní parky na obou stranách hranice, tedy České a Saské Švýcarsko. Doposud jen sen, v brzké době by to ale mělo být možné. Nejpozději v roce 2014 by totiž měly projet první vlaky mezi Sebnitz a Dolní Poustevnou.

Více než dvacet let se snaží zástupci Dolní Poustevny a Sebnitz o znovuvybudování železniční trati, která by propojila tato dvě města ležící na česko-německé straně hranice.

„Za tu dobu mám v kanceláři snad čtvrt kubíku materiálů týkajících se propojení Dolní Poustevny a Sebnitz," říká starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka.

V minulosti se o obnovení této trati, zničené po druhé světové válce, mluvilo jako o hotové věci. Jenže chyběly peníze. Potřebné necelé tři miliony eur ( asi 70 milionů korun) se podařilo najít až nyní, kdy podepsal dopravní svaz Horního Polabí (VVO) smlouvu o vybudování zbývajících přibližně 600 metrů kolejí a potřebné infrastruktury.

„Nedávno schválená smlouva je výsledkem intenzivních jednání mezi DB Netz, městem Sebnitz a zástupci ministerstva hospodářství, práce a dopravy a VVO," vysvětluje zemský rada Arndt Steinbach.

„Po podpisu dohody o financování s DB Netz by měla být trať uvedena do provozu nejpozději do dvou let," uvedl mluvčí VVO Christian Schlemper. První vlaky by tak mohly vyrazit z Dolní Poustevny do Sebnitz při letní změně jízdního řádu v roce 2014.

Podle starosty Dolní Poustevny je propojení Sebnitz v Sasku a Poustevny v České republice pro region velmi důležité. „Je to pro nás dobrá zpráva, ze které mám opravdu velkou radost. I když máme tyto zprávy prozatím pouze neoficiálně ze sebnitzké radnice. Nová trať totiž zlepší dopravní obslužnost našeho regionu. Například do Děčína se dostaneme za přibližně hodinu, kdežto dnes je to téměř dvě a půl hodiny," přibližuje výhody nové trati Miroslav Jemelka.

Velký význam přikládá Jemelka nové trati také kvůli možnému přílivu turistů nejen do západní části Šluknovského výběžku, ale i do národního parku.

„Podle mne by mohl vlak projíždějící celou oblastí Českosaského Švýcarska k nám přilákat i poměrně velké množství turistů. A možná by to mohlo pomoci i zachránit trať z Mikulášovic přes Brtníky, která je nyní velmi ohrožená," je přesvědčen Jemelka.

O pozitivních dopadech je přesvědčen také vedoucí destinační agentury České Švýcarsko Jiří Rak.
„Koncepce okruhu kolem národních parků České a Saské Švýcarsko a Lužickými horami by znamenala lepší zpřístupnění jedné z nejkrásnějších oblastí střední Evropy našim i zahraničním turistům," říká Rak s tím, že významný dopad bude mít železnice i v socio - ekonomické oblasti.

Byla by to zároveň nebývalá podpora ochraně přírody.

První vlaky projely mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz v roce 1905, kdy byla prodloužena trať vedoucí z Rumburku. Dlouho si ale cestující tohoto spojení neužili. Po přibližně 40 letech byla část kolejí na české straně snesena. O obnově spojení se začalo mluvit po roce 1990, na české straně dokonce byly chybějící koleje za zhruba 80 milionů korun postaveny.  Také saská strana v minulosti několikrát prohlásila, že na postavení železnice mezi Sebnitz a Dolní Poustevnou má zájem. Teprve podpisem smlouvy o financování ale svitla železniční trati propojujcí dvojměstí na hranici naděje.