„Potravinovou pomoc nabízíme především našim klientům. A to nejen těm, kteří využívají našich terénních služeb, ale i lidem, kteří nemají motivaci ke změně a nejsou našimi klienty, ale potravinovou pomoc potřebují," říká ředitelka Kostky Jana Volfová.

Od začátku května začala Kostka spolupracovat s Potravinovou sbírkou Ústeckého kraje, která zajišťuje potraviny od dárců, velmi často od supermarketů. Kromě toho získává potraviny v každoroční potravinové sbírce.

„Potravinová banka si navíc darované potraviny testuje, aby věděla, jak dlouho je možné je ještě darovat klientům," vysvětluje Jana Volfová s tím, že i případné dárce odkazuje na Potravinovou banku.

Jídlo z Kostky ale nepomáhá jen lidem trpícím hlady. „Měli jsme klienty, kteří si díky jídlu z potravinové pomoci a tím ušetřeným penězům mohli dovolit zaplatit kauci na byt nebo uhradit své dluhy třeba za energie. Prioritní jsou ale samozřejmě klienti, kteří si jídlo nemohou dovolit," říká Jana Volfová.

Krásnolipská Kostka se snaží, aby se potraviny z darů a sbírek dostaly k těm potřebným.

„Sociální pracovníci budou vytipovávat jednotlivce či rodiny, kterým bude poskytnuta potravinová či materiální pomoc," uvedla sociální pracovnice Ilona Weinerová.