Inspekce zavřela pouze část provozovny, pekárna jako celek uzavřena nebyla. Ve skladu přišla na to, že se v něm nachází nečistoty na podlaze, která je navíc poškozená. Prostory provozovny byly využívány i pro skladování předmětů, které mohou podle inspekce ovlivnit kvalitu a bezpečnost potravin. Hrozilo také riziko kontaminace potravin kvůli nevyhovujícím prostorám, potraviny nebyly správně skladovány. Do skladu měla přístup zvířata.