Až se v příštích dnech studenti fakulty architektury na pražském Českém vysokém učení technickém budou rozhodovat o tom, do jakého semestrálního projektu se pustí, možná se některý z nich nechá inspirovat právě v Merbolticích. Obec totiž chce postavit nový kostel. Dřevěný.

„Stavbu jsem nechal v rámci své spolupráce s fakultou architektury zařadit mezi ateliérové projekty a bude záležet na tom, koho právě toto téma osloví. Může to být jeden i více studentů. Těžko zatím odhadovat, s jakým zájmem se možnost podílet se na projektování kostelíku setká,“ vysvětlil architekt Tomáš Efler.

Stejně jako on, v minulých dnech ještě asi třicet dalších místních obyvatel a chalupářů při společném setkání bedlivě naslouchalo slovům Marcela Hrubého. Přišel s myšlenkou, že by si obec zasloužila mít zase svůj vlastní svatostánek.

„Měl by být místem nejen pro slovo Boží, ale poskytoval by i zázemí pro setkávání lidí při společenských, kulturních a dalších veřejných akcích,“ přiblížil své představy o využití zamýšlené stavby správce merboltické farnosti.

Nápad Marcela Hrubého, s jehož jménem se na Děčínsku i v českolipském regionu za posledních dvacet let pojí skoro stejný počet obnovených svatostánků, Merboltické zaujal. V případě některých tamních lidí je možná výstižnějším konstatováním, že je nadchl.

„Mám z toho příznivého ohlasu radost, ale jsme samozřejmě teprve na začátku cesty. Od toho, jaký se zrodí projektový návrh, se bude také odvíjet rozpočet stavby. Budeme samozřejmě usilovat o získání dotace. Bez ní bychom se do stavby sotva mohli pustit,“ tvrdila starostka Hana Kučerová.

Zřejmě ze všeho nejmenším problémem bude samotný stavební materiál. Dřevo dodá v potřebném množství ze svých lesů obec.

„Můžeme zužitkovat i některé stromy, s jejichž těžbou počítáme ve farním lese,“ poznamenal Marcel Hrubý. I pro něj je určitě zadostiučiněním fakt, že mnozí místní bez váhání slíbili, že se do výstavby pro dnešní dobu poněkud atypického svatostánku rádi zapojí.

Génius loci, ten tušený a mnohdy těžko identifikovatelný ochranný duch místa, se v Merbolticích zřejmě probudil v plné síle.

„Z jiných vesnic mladí lidé spíše utíkají, u nás ti stávající zůstávají a mnohé mladé rodiny si tady naopak našly svůj domov. To je pro naši obec určitě dobrá zpráva,“ radoval se místní zastupitel Ludvík Efler. Jeho bratr Tomáš už během několika příštích dnů bude vědět, koho z budoucích mladých architektů či architektek záměr výstavby dřevěného svatostánku zaujal natolik, že se pustí do zpracování projektu.

„Možná už koncem května bych pak mohl s autorem či více autory předložit první návrhy,“ vzkázal architekt.

Dominantou Merboltic kdysi býval kostel svaté Kateřiny. Byl postavený v roce 1709, ale třístého výročí, které by vycházelo právě na letošní rok, se nedočkal. V roce 1975 ho buldozery po odstřelu srovnaly se zemí i s přilehlým hřbitovem.

Pár desítek metrů od původního místa, v sousedství středověké unikátní zvonice, by proto Merboltičtí rádi postavili kostelík nový.

„Nebude to snadné, ale chci věřit, že se to určitě podaří,“ nechala se slyšet místostarostka Ladislava Víšková.