Vyměnit celou alej stromů musí v jedné z ulic v centru města varnsdorfská radnice. Stávající javory hrozily rozlomením a přerůstaly i do silnice, čímž mohly poškodit projíždějící automobily nebo jinak ohrozit provoz. Nebezpečné stromy tak nahradí nově vysazené.

Revitalizace stromové aleje probíhá v ulici T. G. Masaryka ve Varnsdorfu, kde se nachází městský úřad, ale například i speciální základní nebo mateřská škola. Varnsdorfská radnice zvažovala dvě varianty. Mohla postupně vyměnit nebezpečné stromy, nebo stromořadí úplně obnovit. Po konzultaci s odborníky se nakonec rozhodla pro druhé řešení.

„Ve čtvrtek byly stromy pokáceny. Objednali jsme novou výsadbu a čekáme na realizaci ze strany dodavatele, která proběhne během jarních měsíců, jen co se počasí umoudří,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Místo původních javorů nechá městský úřad vysadit odrůdu javoru s jiným tvarem koruny. „Růst koruny nebude omezovat silniční provoz, ani chodce,“ dodal Secký s tím, že celou akci v rámci náhradní výsadby financuje Povodí Ohře.

Pro řešení stromy vykácet úplně a nahradit je novými se radnice rozhodla právě z toho důvodu, že může vybrat jiné stromy s takovým tvarem koruny, který nebude třeba ořezávat, a stromy přitom nebudou nebezpečné chodcům či projíždějícím autům.

Javory, které ulici lemovaly, bylo už od vysazení před lety nutné ořezávat takzvaně na babku, aby zůstaly nízké. Ořezaný strom pak ale vytvoří druhotnou korunu, kde vyráží několik větví ze stejného místa.

Takové větvení už není tak pevné, drží se v něm vlhkost a stromy pak napadá hniloba. „Ta oslabuje pevnost dřeva. Druhotné koruny jsou proto náchylné k rozlomení, což se v této aleji stalo už u 20 stromů. Některé byly různě v minulosti nahrazeny novou výsadbou, jiné v aleji chyběly. Původní stromy tak tvořily sotva polovinu aleje a rozlomení korun dalších bezprostředně hrozilo,“ řekl Přemysl Brzák z odboru životního prostředí.

Dalším problémem bylo právě to, že stromy příliš zasahovaly do průjezdnosti silnice. V minulosti je bylo nutné jednostranně ořezat, některé stromy tak byly nesymetrické, což zvýšilo námahu postižených částí koruny. Babky původních stromů byly navíc poměrně nízko a větvení překáželo i chodcům.

To, že stromy bylo potřeba postupně dosazovat, navíc narušilo původní estetický záměr ulice lemované v pravidelných rozestupech stromy, které mají stejný tvar. „Svým následníkům teď zanecháme na ulici T. G. Masaryka funkční alej bez problematických druhotných korun, která nebude vyžadovat soustavnou péči,“ uzavřel Brzák.

ZŘÍCENÍ BUKU

Stav stromů ve městě radnice kontroluje pravidelně. Kontrolu prováděla i loni v říjnu poté, co se zřítil 200 let starý památný buk v nedaleké Poštovní ulici. Strom jen zázrakem nikoho nezranil, přes den kolem něho přitom prošla spousta lidí.

Pád způsobil jen materiální škody, větve tehdy poškodily sloup veřejného osvětlení a oplocení areálu dětského střediska.