Zaměstnanci akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace opravili v Ústeckém kraji za první dva měsíce letošního roku 853 poruch na vodovodních řadech. Je to o 161 poruch více než v lednu a únoru 2014. Přestože obě zimy byly relativně mírné, k haváriím na vodovodních řadech docházelo zejména v důsledku výkyvu teplot. Nejdelší přerušení dodávky vody trvalo 12 hodin.

„Vždy se snažíme co nejvíce eliminovat dopad havárie na zásobování obyvatel pitnou vodou. Umožňuje-li to situace, naši zaměstnanci přepojují zásobování na vedlejší vodovodní řad. Bohužel, ne všude je toto možné a přerušení dodávky vody je z důvodu opravy nezbytné," uvedla mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

Přerušení dodávky vody je vždy nepříjemné. O tom, co se stalo a kdy bude dodávka vody obnovena, vodárny informují prostřednictvím sms zpráv na zaregistrovaná čísla ke službě SMS INFO. Za leden a únor rozeslaly 9 675 sms zpráv o haváriích či odstávkách.

Severočeské vodovody a kanalizace jsou druhou největší vodohospodářskou společností v Česku. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby 
a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 milionů obyvatel na území severních Čech. Společnost má 1715 zaměstnanců a provozuje 72 úpraven pitné vody a 215 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody.