Další dopis od naštvaných starostů míří na hejtmanství. Tentokrát se na nejvyššího představitele Ústeckého kraje obrací starostové ze severní části Šluknovského výběžku. Podle nich hrozí kvůli špatné návaznosti a zpožděním autobusů mimo jiné také nárůst nezaměstnanosti. Starostové proto požadují návrat k systému, který fungoval do konce loňského roku.

Dorazit včas do práce nebo do školy bývá pro řadu lidí využívající linkové autobusy na Děčínsku od Nového roku stále nemožné. Autobusy totiž mívají zpoždění, případně na sebe nenavazují.

„Dnes se zaměstnanci raději domluví mezi sebou a jedou autem, popřípadě využívají jiné způsoby individuální dopravy, aby neměli problémy v zaměstnání kvůli pozdní docházce. Jeden příklad za všechny: Ředitel domova seniorů musí o víkendu zajistit dopravu personálu tak, aby nestrádali naši staří občané, neboť není vhodný spoj," uvádí v dopise starostové. Podle nich by déletrvající problémy s dopravou mohly vést i k nárůstu nezaměstnanosti.

Kvůli návratu cestujících 
k individuální dopravě tak hrozí úbytek cestujících v autobusech, které se pak stanou výrazně ztrátové. Obce se proto obávají také následného rušení málo využívaných spojů.

To by pak mohlo vést k dalšímu vylidňování regionu.

Starostové jednotlivých obcí přitom v průběhu celého loňského roku několikrát připomínkovali nové jízdní řády. Připomínky se týkaly špatných časů dojezdů do zaměstnání, škol a i zpětných spojů.

Školní autobusy navíc mají podle starostů problémy i s kapacitou. Mnohdy totiž nepoberou všechny děti mířící ráno do škol a posilové autobusy chybí.

Starostové obcí, které jsou mnohdy i desítky kilometrů od většího města, se hejtmana také ptají, proč kraj nezachoval jízdní řády v takové podobě, 
v jaké fungovaly do konce loňského roku a lidé se bez problémů dostali do práce či do škol.

Kraj by měl také vyvodit vůči lidem zodpovědným za přechod na nový dopravní systém kárné, případně i personální opatření.

Starostové ze Šluknovska nejsou ale první, kdo si na nový systém linkové dopravy stěžuje. Již po týdnu fungování se na hejtmanství začali obracet starostové z obcí nad Děčínem, kde byly problémy největší.

K novému systému se totiž přidaly ještě problémy se sněhem, a tak se stalo, že jeden den nejely hned tři autobusy po sobě. Jeden patnáctimetrový totiž sklouzl do příkopu a zablokoval téměř celou silnici. Projet tak kolem něj nemohly další dva autobusy.

Právě tato linka mezi Janovem a Libouchcem patří mezi nejproblematičtější. První dny měly autobusy zpoždění 
i více než dvacet minut, v následujících dnech se podařilo zpoždění snížit. Nyní jezdí ve špičce autobusy běžně o deset minut později.

Jednou z příčin velkých zpoždění je i odbavovací systém, který je pomalý. Na načtení karty potřebuje šest vteřin, k tomu je potřeba přičíst čas na zadání cílové stanice na odbavovacím strojku.

Kvůli častým stížnostem si tuto linku vyzkoušel jako řidič i krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

Starostové píší: Proč nezůstaly zachovány staré jízdní řády?Vážený pane hejtmane,
starostové nejsevernější části Šluknovského výběžku na svém posledním zasedání Dobrovolného svazku obcí SEVER vyjádřili zásadní nespokojenost se stavem dopravní obslužnosti, která se týká jejich měst a obcí. Tato nespokojenost je podpořena desítkami doručených e-mailů i osobních stížností od našich občanů, kteří se dennodenně rozzlobeni na nás starosty obracejí.
Starostové a občané Šluknovského výběžku již od počátku roku 2014 e-maily a dopisy připomínkovali a kritizovali připravované jízdní řády. Připomínky se týkaly špatných časů dojezdů do zaměstnání, škol a samozřejmě i zpětných spojů.
Zdejší region patří mezi regiony s vysokou nezaměstnaností, která se díky těmto jízdním řádům může ještě zvýšit. Dnes se zaměstnanci raději domluví mezi sebou a jedou autem, popř. využívají jiné způsoby individuální dopravy, aby neměli problémy v zaměstnání kvůli pozdní docházce. Jeden příklad za všechny: ředitel domova seniorů musí o víkendu zajistit dopravu personálu tak, aby nestrádali naši staří občané, neboť není vhodný spoj. A co tento stav přinese dopravci a kraji? Úbytek cestujících, autobusové linky se stanou nerentabilní, kraj na ně bude více doplácet a pak je následně zruší. Z našeho pohledu opak zájmu kraje. Rovněž doprava pro studenty není ideální, autobusy mají zpoždění a nepoberou všechny studenty, chybí posilové autobusy, přitom má Ústecký kraj v našem regionu zřízeny příspěvkové organizace, jako je Vyšší odborná škola se střední školou ve Varnsdorfu, dále Střední škola ve Šluknově, Gymnázium a Zdravotní škola, obchodní akademie v Rumburku.
Ústecký kraj prezentoval po výběrovém řízení, že doprava bude levnější, ale od 01. 01. 2015 se základní jízdné zdražilo. Jak je to možné? Asi je to tak, že kraj, jako objednatel, hradí nižší ztrátu dopravci, ale tu dorovnají cestující zdražením jízdného. To by se dalo pochopit, ale nedostat se včas do zaměstnání a školy a k tomu ještě dražší jízdné, to je pro cestující už mnoho negativ.
Z těchto vzniklých problémů by měl Ústecký kraj vyvodit kárná, možná i personální opatření!
Proč nezůstaly zachovány jízdní řády, které zde několik let fungovaly pod dopravcem Bus LINE? Občané se dostali do zaměstnání, k lékaři, na úřady a studenti do škol. Vše fungovalo ke spokojenosti nás všech. A pokud něco nefunguje, je potřeba to změnit. Sám radní Ústeckého kraje, pan Jaroslav Komínek, si zkusil práci řidiče a dospěl k závěru, že je potřeba udělat změny. Je to první radní, který se nebál i přes nepřízeň cestujících, si vyzkoušet a vyslechnout to, co musí řidiči dennodenně řešit.
My, starostové Šluknovského výběžku, žádáme za naše občany změnu jízdních řádů a to na jízdní řády, které byly platné v roce 2014. Zde na Šluknovsku nepotřebujeme taktovou dopravu a tarifní jízdné, jako je v okolí větších měst. Potřebujeme zajistit dopravní obslužnost vyhovující tomuto regionu.
Michal Maják, předseda Dobrovolného svazku obcí SEVER