Gymnázium Česká Kamenice vstupuje do projektu ,,Rovné šance pro všechny“. Projekt je určen všem žákům 2. stupně základních škol, ale především žákům 5. a 9. ročníků a jejich rodičům. Také ostatním, kteří mají zájem vyzkoušet si své znalosti a vědomosti jinde než ve své základní škole, porovnat jejich úroveň, posoudit studijní předpoklady. Nejedná se o učení či doučování, ale o posouzení, zhodnocení formou her a testů pod vedením lektorů v daných oborech. Toto vše se bude konat na Gymnáziu v České Kamenici od 1.11. do 28.2.2011, každou středu, střídavě ve třech okruzích: matematika, český a anglický jazyk, vždy od 16.00 do 17.00 hodin v učebně prima.
Žák může přijít sám nebo s rodiči, s kamarádem, spolužákem jednou či vícekrát.