Poplatník, který platí sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, může zaplatit poplatek také ve dvou shodných splátkách. První splátku ve výši poloviny poplatku do 15. února, druhou splátku do 15. srpna daného roku.