Nově vznikající Schrödingerův institut pomáhá znevýhodněným dětem ve Šluknovském výběžku. Asi patnáctka do něj zapojených lidí pro ně připravuje program pro volný čas a doučuje je do školy.

Projekt vymyslel ředitel Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu Jiří Čunát, sociálně znevýhodněným chce dát stejné šance, jako mají ostatní děti.

Projekt podle něj začal nejprve jako doučování dětí na faře v Jiříkově, Čunát působí jako jáhen farnosti Varnsdorf. Jako příklad práce účastníků projektu uvedl doučování romské dívky.

„Nejdřív učitelky nevěřily, že romské děti své domácí úkoly neopsaly, ale udělaly je samy. Poté jim vadilo, že si je děti nedělají doma, ale na faře. Jedna holčička se postupně stala druhou nejlepší ve třídě, chtěl jsem ji k nám na gymnázium. Ale tady ji děti nepřijaly a nebrali ji ani Romové, mysleli si, že se chce dostat k bílým,“ popsal Čunát jednu ze zkušeností.

Institut se v současné době věnuje kromě doučování dětí nebo výuky jazyků také organizování sportovních aktivit pro děti, včetně plavecké školy, horolezectví, basketbalu, výletů na kolech. Provozuje také čajovnu, tančírnu, kreativní dílny, seznamuje děti s řemesly.

S myšlenkou institutu původně přišel Geoffrey Canada pro newyorskou čtvrť Harlem. V roce 1990 začal řídit neziskovou organizaci, která měla pomáhat školákům z chudých rodin.

O čtrnáct let později pak založil novou školu Akademie příslibu. Průměrný žák tam stráví o polovinu více času než jeho běžný newyorský vrstevník, podprůměrný dvakrát více času.

„Naše děti jsou při nástupu o dva roky nebo více pozadu. Můžu změnit všechno kolem – školní zařízení, učitele nebo třeba celou komunitu, ale pořád by jim chyběly ty dva roky. Musejí je dohnat,“ řekl tehdy Canada.

Ambicí české verze Akademie příslibu ze Šluknovského výběžku je také zvýšit počet sociálně znevýhodněných dětí, které nastoupí na střední školy.

Podobná nízkoprahová centra nebo zájmové aktivity pro děti platí většinou v České republice města nebo kraje. „Naším zřizovatelem není kraj, takže nekonkurujeme jeho zařízením. Proto bychom mohli dosáhnout i na dotační peníze,“ dodal ředitel církevního gymnázia Čunát.