Proti jsou policisté ze tří okresů

„Není zákonný důvod, proč by se měla nákladní doprava ze silnice mezi Českou Lípou
a Děčínem vylučovat," říká Jan Gallo, dopravní inženýr 
z Dopravního inspektorátu PČR v České Lípě.

Inspektorát se k záměru zákazu kamionů vyjadřoval dvakrát v únoru a v březnu loňského roku. Negativní stanovisko zaujal hned napoprvé a záměr odmítl podruhé i poté, co byl přepracován.

„Náš nesouhlas není ojedinělým výkřikem. Negativní stanovisko k záměru vydaly také dopravní inspektoráty 
v okresech Děčín i Litoměřice. Postoj policie k záměru je jednotný," poukazuje Gallo.

Policisté se především obávají, že kamionová doprava, vykázaná ze silnice podél Ploučnice, zásadně negativně zhorší situaci na silnici I/9, procházející napříč Českou Lípou a kolem Nového Boru ke státní hranici.

„Statistiky ukazují, že mezi Českou Lípou a Novým Borem dnes projíždí až patnáct tisíc aut za čtyřiadvacet hodin, což je hodnota jednoznačně překračující i kapacitu silnice I. třídy. Navíc část od čerpací stanice Shell k odbočce 
k letišti je nehodový úsek," upozornil dopravní inženýr.

Je paradoxní, že úředníci Krajského úřadu v Ústí nad Labem zákaz u Ploučnice vyhlásili, když měli k dispozici negativní stanoviska od policistů ze všech tří dotčených okresů.

„Stanovisko policie není podle současné legislativy závazné a správní orgán ho tak nemusí brát na zřetel," osvětlil Jan Gallo.
Má ale takové řešení vůbec váhu, pokud ho odmítá policie ve třech okresech?

„Vyhlášený noční zákaz pro kamiony je v tuto chvíli jediným řešením, jak se se současnou situací vypořádat. Jiné, lepší řešení teď není," hájí vyhlášený zákaz Vladimír Mastník, radní pro dopravu Libereckého kraje.

„Je to řešení na zkoušku. Po určité době ho a jeho důsledky vyhodnotíme a rozhodneme se, jak dál."

Co je tranzit? Dodávka Fordu?

Českolipští policisté ovšem navíc upozorňují, že noční zákaz kamionů bude velmi složité nebo v podstatě nemožné postihovat.

„Dle návrhu mají být na dopravní značení osazeny dodatkové tabulky s nápisem „Tranzit Děčín" a časovým údajem. Ale pojem „tranzit" není vůbec právně definovaný," upozorňuje Jan Gallo. „Teoreticky by se to mohlo vztahovat i na průjezd auta značky Ford Transit. Takto definovaný zákaz nebude postižitelný."

Policie už navíc v tuto chvíli nemá možnost, jak na vyhlášený zákaz zareagovat. Vyjadřovat se k němu mohou pouze účastníci řízení a těmi jsou dle dohody mezi Libereckým a Ústeckým krajem výhradně obce, ležící u silnice II/262 (policie je pouze dotčeným orgánem, nikoli účastníkem řízení). Právě to, že bylo správní řízení apriori okleštěno jen na obce u Ploučnice, kritizují představitelé dalších měst a obcí, kterých se mohou důsledky zákazu u Ploučnice dotknout. Negativní stanovisko zaujaly už vloni Kravaře, své rozhořčení už v pátek zopakoval Kamenický Šenov a situace se nelíbí ani Novému Boru. Zákaz se nelíbí ani České Kamenici.

O nás bez nás, trápí starosty

„Musím se domnívat, že do určité míry je to rozhodnutí 
o nás bez nás. Ať chce kdo chce, ta doprava nás zasáhne. Z toho důvodu musím vyjádřit zklamání z toho, že Liberecký kraj toto dopustil," uvedl pro Deník starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Vedení dopravního inspektorátu PČR v České Lípě plánuje, že o situaci bude ještě jednat, a to především kvůli hrozbě souběhu nočního zákazu na silnici II/262 a uzavření průtahu na I/9.

„Už jsme obdrželi oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci rekonstrukce mostu na I/9 v České Lípě a podle posledních informací, které máme, se předpokládá zahájení prací během měsíců dubna nebo května. Je tedy evidentní, že k souběhu obou omezení může reálně dojít," upozornil Jan Gallo.