Dopravní policisté dostali od Nového roku nový bič na řidiče aut ve špatném technickém stavu. Nově je mohou posílat na technickou kontrolu nebo jim dokonce zakázat další jízdu.

S běžnou silniční kontrolou se setkala většina řidičů. Pokud kontrolující policisté mají při kontrole podezření, že by auto nemuselo být v dobrém technickém stavu, zaměří se také na jeho kontrolu.

„Při kontrole rozlišujeme případné závady do tří kategorií značených písmeny. 
K zařazení závady do konkrétní kategorie pomáhá policistům přehled závad, který je standardizovaný pro celou Evropu. Ten zaručuje také objektivnost posouzení stavu jednotlivých automobilů," vysvětluje vedoucí děčínského dopravního inspektorátu Martin Votrubec.

Pokud závada spadá do první kategorie, policisté na ni řidiče pouze upozorní. Pokud ale bude závada spadat do druhé nejpřísnější kategorie, pošlou policisté řidiče i s autem na stanici technické kontroly. Tam musí dorazit nejdéle do 30 dnů.

„Technici se při nařízené kontrole pak soustředí jen na ty závady vyznačené policistou v protokolu, respektive zapsané v informačním systému. Pokud však řidiči třicetidenní lhůta určená k nápravě závady a prohlídce vyprší, musíme udělat technickou kontrolu kompletní," vysvětlil vedoucí stanice technické kontroly Pavel Elsnic.

Protokol obdrží zároveň 
i příslušný městský úřad, kde je auto registrováno.

„Pokud ale policisté odhalí závadu z nejzávažnější kategorie C, tak zakážou řidiči další jízdu. To znamená, že takové auto nesmí být z místa zjištění přestupku ani odtaženo, ale musí být odvezeno na podvalu nebo odtahovou službou," popisuje postup u nejzávažnějších technických nedostatků Votrubec.

Mezi nejzávažnější závady patří například nefunkční obě brzdová světla, popraskané brzdové kotouče nebo závady na konstrukci auta.

Podle Votrubce jsou to obecně závady, které samy ze své podstaty mohou ohrozit bezpečnost nejen samotného řidiče, ale i ostatních řidičů či chodců.

Smyslem nové vyhlášky ministerstva dopravy, která vstoupila v platnost 1. ledna, je dostat ze silnic nebezpečná auta. Podle Pavla Elsnice se 
v tomto ohledu situace také 
v severních Čechách zlepšuje.

„Lidé už si nekupují levná, stará auta s tím, že je mají třeba na rok, dva. Pořizují si spíše novější a tedy i bezpečnější. Také proto, že se obávají kontroly. My v ní musíme být důkladní, máme tu namátkové kontroly z kraje i ministerstva. Pokud technik vydá osvědčení autu, které jej získat nemělo, hrozí mu pokuta," doplnil vedoucí STK Elsnic.

To potvrzuje také Martin Votrubec z děčínského dopravního inspektorátu. Podle něj zkušení policisté i poznají, zda auto v takovém stavu mohlo před několika měsíci projít technickou kontrolou. Něco jiného podle jeho slov je například vada na konstrukci, jako je prorezivění, nebo třeba vada na elektrotechnickém vybavení.

Také podle zkušeností policistů se technický stav aut zlepšuje. Souvisí to i s tím, že vozový park v České republice postupně mládne.

Například sehnat dnes v bazaru starého favorita nebo některou z felicií starých přes dvacet let je prakticky nemožné.

„V současné době je to mnohem lepší. Slušná auta jsou dnes mnohem dostupnější než dříve. Dnes také není možné přihlásit stará auta v nepříliš dobrém technickém stavu, která se dříve ve velkém dovážela ze zahraničí, především z Německa," říká Votrubec.

Přesto během letošního roku již policisté několikrát novou vyhlášku využili. Podle Votrubce od 1. ledna podle nové vyhlášky postihli již čtrnáct řidičů nákladních aut.

Kontroly kamionů přitom zaberou policejní hlídce poměrně dost času. Prohlídka jednoho takového auta trvá od 30 minut do jedné hodiny.

Od začátku roku je také povinnost donést k prohlídce na STK malý i velký technický průkaz auta. Podle techniků to u řady řidičů rozhodně není samozřejmostí. Nyní bez obou osvědčení už však nepochodí.

Nová vyhláškaOd 1. ledna 2015 mají policisté pravomoc vystavit doklad o tom, že auto má vážné nebo nebezpečné závady. Na jejich odstranění má majitel vozu v lepším případě třicetidenní lhůtu. 
V horším může policie platnost technické kontroly zrušit okamžitě. Závisí to právě na typu odhalené závady. Policisté je stejně jako STK rozdělují do tří kategorií: A (lehká), B (vážná), C (nebezpečná). Nová vyhláška Ministerstva dopravy ČR má řidiče přimět k tomu, aby více dbali o stav svého auta.