Na kontrolu do tržnice vyhledávané především cizinci se falešný inspektor vydal minulý týden ve středu. Hřenští stánkaři zpravidla vědí, jak podobné kontroly probíhají. Tentokrát ale bylo vše jinak. „Prodavači u stánku bylo chování muže podezřelé. Česká obchodní inspekce policii ihned informovala, že nikdo z pracovníků ČOI nebyl vyslán tento den do Hřenska provádět kontroly,“ řekl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frölich.

Policie událost potvrdila. „Případ v současné chvíli prověřujeme, proto není možné uvést žádné bližší informace,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Falešný průkaz?

Muž se měl prokazovat průkazem obchodní inspekce. Zda byl falešný, ukradený či ztracený, zatím není jasné. Pravděpodobnější je ale možnost, že se jednalo o podvržený průkaz. Podle databáze ztracených či odcizených průkazů, kterou má ČOI na svém webu, za posledních pět let takto postrádá v Ústeckém kraji jen jediný průkaz. Ten patřil navíc inspektorce, v Hřensku se přitom snažil o podvod muž.

Inspekce doporučuje lidem, aby si předložené průkazy řádně prohlédli. Pravé legitimace totiž mají hologram, který je poměrně náročné zfalšovat.

„Pokud v případě pochybnosti o pravosti služebního průkazu potřebuje podnikatel či prodávající v rámci kontroly ověřit totožnost inspektora České obchodní inspekce, lze tuto informaci získat na telefonním čísle 296 366 141 nebo 725 544 750,“ doplnil Jiří Frölich.

Skutečný inspektor po každé kontrole vystaví podnikateli písemný doklad, na kterém je uvedený příslušný inspektorát, jména inspektorů včetně služebních čísel a také identifikace kontrolované provozovny, a jednu kopii inspektoři vždy ponechají podnikateli. Přímo na místě mohou inspektoři udělit pokutu za porušení zákona o ochraně spotřebitele do výše 10 tisíc korun. Bez vytištěného a podepsaného dokladu a s vypsaným porušením konkrétních paragrafů by podnikatelé neměli inspektorům žádné peníze v hotovosti platit.

S falešným kontrolorem se potýkal loni na podzim také děčínský dopravní podnik. Muž s padělaným průkazem revizora se vydával kontrolovat cestující městskou autobusovou dopravou v září. Dopravní podnik tehdy zveřejnil výzvu k cestujícím a zároveň se obrátil na policii. Té předal kamerové záznamy z autobusů, na kterých byl muž zachycen. I díky záznamům byl falešný revizor během několika dnů dopaden.

Pravidelně se opakují pokusy podvodníků, kteří se vydávají za pracovníky vodáren, energetických společností nebo zdravotních pojišťoven. Ti se pak lidem snaží vnutit nevýhodné produkty nebo služby. Někdy se může také jednat o tipaře vybírající byty k vykradení nebo přímo o zloděje.