Ani hrozba citelné pokuty není pro mnohé obyvatele Děčína dostatečnou motivací k tomu, aby nepotřebné věci ukládali pouze do určených nádob a nebo v případě objemnějších odpadů je odvezli do některého ze dvou sběrných dvorů. Lidé si s udržováním pořádku příliš hlavu nelámou a tak i v centrální zástavbě města opakovaně vznikají černé skládky.

„Je to nekonečný kolotoč starostí. Vždy první týden v měsíci se pracovních technických služeb vydávají na určená místa a od kontejnerů odvážejí volně se povalující nábytek a další vyházené věci z domácností. Často jsou to i odpady z prodejen,“ uvedla Hana Karasová z odboru místního hospodářství děčínského magistrátu.

Zrovna v minulém týdnu se takový úklid uskutečnil v Zámecké ulici. Ta patří k místům, kde se haldy nejrůznějších odpadů vrší opakovaně. Často mezi nimi končí i obaly od zboží a další věci z nedalekých prodejen.

„Tam, kde produkují větší množství odpadů, měli by mít zajištěný jejich odvoz. V případě drobnějších živnostníků město toleruje i to, že třeba papír, petky a sklo ukládají do kontejnerů určených na třídění těchto odpadů především pro domácnosti,“ reagovala Karasová.

Výskyt nepořádku a kontrola jeho původu se staly součástí povinností děčínských strážníků.

„Leckdy bývá skutečně nemožné původce určit. Občas se ale kolegům podaří zjistit, kdo nepořádek kolem kontejnerů nebo popelnic zavinil. Pokud jde o drobnější provinění, pomůže domluva. Ale v některých případech jsme předávali i zprávy o zjištěných přestupcích na oddělení správních činností magistrátu,“ poznamenal zástupce ředitele děčínské městské policie Jiří Schwarz.

Právě zvýšený dohled strážníků nad dodržování vyhlášky o veřejném pořádku nese své ovoce.

„Samozřejmě zdaleka ještě není vše v pořádku a některé problémy se opakují, ale v souvislosti se vznikem a zakládáním černých skládek na území města nebylo v poslední době nutné ve správním řízení řešit žádné závažnější provinění,“ uvedla mluvčí magistrátu Barbora Vechová.

Příští dva týdny mají lidé v Děčíně šanci zbavit se veškerých odpadů tou nejjednodušší cestou. V rámci akce Čisté město mohou ode dneška ze sklepů, garáží, kůlen a zahrad tyto nepotřebné věci odkládat na určená stanoviště. Těch je letos na území Děčína padesát.

„V loňském roce lidé této možnosti, jak se snadno zbavit všeho, co už nepotřebují, využívali v maximální míře,“ připomněla Monika Bejstová, která má v děčínských technických službách na starosti separaci odpadů.

Vyřazené koberce, křesla, skříně a další starší nábytek, nefunkční televizory, lednice, monitory od počítačů, zbytky barev a chemikálií – to je spektrum odpadů, které každoročně končí na stanovištích a posléze putují ke konečné likvidaci.

Lidé se odpadů zbavují zdarma, ale akce Čisté město je stále nákladnější. Letos děčínský rozpočet předpokládá výdaje ve výši jednoho milionu a tří set tisíc korun.

„Je to už skoro třikrát více, než před lety, kdy tato akce začínala,“ připomněla Hana Karasová.

Město přitom loni také na několika místech nabídlo možnost zbavit se opotřebovaných pneumatik. Motoristé využili toho, že ta jejich odvoz nemusí nic platit a pneumatik se tak sešlo obrovské množství.

Zklamaní z nově praktikované organizace svozu jsou skupinky sběračů kovů, kteří v minulosti od kontejnerů brali vše, co by se dalo zpeněžit.

„Na hlídání stanovišť jsme znovu najali pracovníky místní bezpečností agentury, kteří dohlížejí právě na to, aby se podobné případy neopakovaly,“ vysvětlil šéf odboru místního hospodářství a majetku města děčínského magistrátu Tomáš Martinček. (pes)