Pojistit se na neschopnost splácet úvěr v době nemoci? Ani to nemusí lidem zaručit, že se nedostanou do problému. Své o tom ví paní Gertrud z Děčínska. Nechce zveřejnit své celé jméno ani bydliště, ale redakce ho zná.

Gertrud koupila auto na úvěr, proti neschopnosti splácet se pojistila u společnosti Cardif Pro Vita, a.s… Koncem letošního ledna ale omarodila.

„Lékaři mi diagnostikovali vyhřezlé ploténky na páteři, skončila jsem v nemocnici, odkud mě 18. února propustili, díky novým předpisům ve vyplácení nemocenských dávek, jsem zůstala zcela bez peněz, zaměstnavatel totiž správě sociálního zabezpečení poslal jiný doklad, než bylo třeba,“ připomněla začátky trápení Gertrud.

Problémy začaly

A problémy se splácením úvěru za auto začaly. Na začátku května proto Gertrud telefonicky kontaktovala pojišťovnu Cardif Pro Vita, u níž svou případnou neschopnost splácet pojistila. Po čtrnácti dnech se dočkala formulářů, jež vyplnila a odeslala s potřebnými lékařskými podklady doporučenou poštou zpět. Uplynulo dalších čtrnáct dní. Gertrud svou žádost o vyplacení pojistného urguje. Pojišťovna konečně reaguje. Ale bohužel jinak, než si přála Gertrud. Posílá totiž nové formuláře.

„Upozornila jsem je na to, že už jsem jim je dávno vyplněné poslala, teprve pak mou pojistnou událost zaevidovali,“ stěžuje si žena. Od prvního kroku, kdy kontaktovala Cardif, uplynul měsíc a půl.

Žádost zamítli

Gertrudinu žádost o výplatu pojistky ale pracovníci Cardifu rázně smetli ze stolu. Tentokrát rychle. 15. června dostává Gertrud informaci o zaevidování události a jen o tři dny později zamítnutí. „K mému údivu mi pár dnů na to z pojišťovny nějaký pán zavolal a řekl mi, že rozhodnutí nemám brát vážně a že bude ještě přezkoumáno. Možná proto, že se Cardifu ozval odbor na ochranu spotřebitele z České národní banky, kam jsem zaslala stížnost,“ tvrdila žena.

Důvodem zamítnutí je podle pojišťovny to, že paní Gertrud byla už před uzavřením pojistky nemocná. „Příčina Vaší pracovní neschopnosti není kryta pojištěním dle Článku 5: Výluky z pojištění Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění – pokračování a recidiva (opakování) nemocí, následky nemoci nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění,“ praví se ve zdůvodnění. Takové zdůvodnění považuje žena za nesmyslné.

„Ano, v roce 2003 mi lékaři diagnostikovali anginu pectoris, ale já nyní marodím s páteří. Směšovat dohromady srdeční onemocnění a bolesti páteře v křížové oblasti není z lékařského ani laického pohledu možné. Tímto jednoznačně účelovým tvrzením pak zdůvodňovat nevzniknutí nároku na pojistné plnění je zcela v rozporu se smluvními podmínkami,“ stojí si na svém.

Srdce a páteř

Za pravdu jí dává i právník Sdružení obrany spotřebitelů Jiří Žůrka. „Nikdo kromě soudu ale nemůže rozhodnout, zda pojišťovna postupuje špatně či správně. Proto paní doporučuji obrátit se na soud a ještě před tím to oznámit pojišťovně. Pokud je ve finančních problémech, může požádat Českou advokátní komoru o bezplatného právníka,“ poradil Žůrka.

Podle Jitky Tkadlecové z PR agentury, zajišťující pro pojišťovnu kontakt s médii, Cardif Pro Vita už záležitost ukončila.

„Výsledkem velmi podrobného šetření z naší strany bylo bohužel zamítnutí plnění této pojistné události, a to z důvodu neoprávněnosti plnění, dopis jsme odesílali 22. července,“ uvedla. Doplnila, že podrobné informace k případu nemůže poskytnout, protože obsahují citlivá data o klientovi, jako například údaje o zdravotním stavu.