Při běžné výšce hladiny dělí dům rodiny Hrdličkových od Labe přibližně padesát metrů, mezi domem a řekou je také silnice na Ústí nad Labem. Při velkých povodních v roce 2002 a 2013 ale měli Hrdličkovi 
v domě několik metrů vody. Když se snažili svůj dům pojistit, nepochodili.

„Už od roku 2002 náš dům vůbec nejde pojistit. A to jsme zkoušeli několik pojišťoven. Ale marně. Jsme v příliš ohroženém pásmu," říká Bohuslav Hrdlička z Těchlovic 
u Přerova.

Velká část rodin žijících podél Labe se tak dostává  do neřešitelné situace. Jejich domy nikdo kvůli ohrožení povodní nekoupí a na pořízení nového na bezpečnějším místě nemají peníze.

Pojišťovny při posuzování, zda konkrétní dům pojistí, vychází  především z povodňových map.

„Česká pojišťovna při posuzování místa pojištění vychází z datových podkladů, které poskytuje členským pojišťovnám Česká asociace pojišťoven. Vycházíme také 
z vlastních historických zkušeností s likvidací pojistných událostí v daném místě," říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Povodňové mapy rozlišují čtyři rizikové zóny. První zóna je velkou vodou ohrožena nejméně a lidé žijící v této zóně problémy s pojištěním svých domů nebo bytů proti velké vodě nemají. Jedná se především o místa dostatečně vzdálená od řek a potoků. A zároveň taková, u kterých nehrozí ani záplava například ze sousedního pole. Zóny 2 a 3 jsou již velkou vodou ohroženy více a objekty v rizikové zóně 4 jsou vysoce ohroženy rizikem vzniku povodně nebo záplavy.

„Důležitý je fakt, že nemovitosti, které se nacházejí ve čtvrté povodňové zóně, nejsou bez šance na kvalitní pojištění. Riziko povodně nemusí být u všech nemovitostí nepojistitelné a přistupuje se k němu individuálně, na základě vyjádření odborníka pojišťovny," dodává Buriánková.

To potvrzuje také mluvčí děčínského magistrátu. Přestože má Děčín řadu majetku na místech velmi ohrožených povodní, podařilo se mu svůj majetek bez větších problémů pojistit.

„Městu končila shodou okolností pojistná smlouva půl roku po červnových povodních. Pojišťovna vyplatila městu pojistné plnění ve výši 20 milionů. Nové pojištění jsme bez problémů vysoutěžili na podzim loňského roku," uvedla mluvčí Markéta Lakomá.

Problémy s pojištěním domů a bytů ale nemají lidé jen na Děčínsku. S velkými potížemi se potýkají například také v ústecké čtvrti Střekov, kterou několikrát velká voda značně poničila.

„Přišly nám od pojišťoven dopisy, že nám zruší smlouvy. Mně v dubnu," postěžovala si zdejší obyvatelka Jaroslava Faiglová. „Žádná další pojišťovna nás nechce pojistit, jedině mimo povodí Labe. Ze všech, které jsme oslovili, jen jediná by to udělala, ale ta si zase kladla nesplnitelnou podmínku."

Pojišťovna chtěla po lidech záruku města, že provede technická opatření taková, aby prakticky beze zbytku eliminovala nebezpečí záplavy.

Jenže město takovou záruku dát nemůže. Jednak nedokáže předpovídat budoucnost, jednak na protipovodňovou stěnu čerpalo dotaci, jejíž podmínky jsou striktně dané. Jedna z podmínek zní, že stavbu nelze po dobu udržitelnosti projektu měnit.