Cestu plnou středověkých aktivit si nenechalo ujít více než osm stovek návštěvníků. Na jejím začátku získalo každé dítě glejt mladého panoše, který přesně určoval, jaké úkoly je třeba splnit, aby mohlo být pasováno na rytíře a získat tak dar z královské pokladnice. Děti si tak vyzkoušely běh se zbrojí, střelbu z luku, nahlédly do středověké kuchyně, malovaly erby, házely podkovou, usedly na koně a v rytířském turnaji zvaném tjost prověřily svoji zručnost v ovládání dřevce, vrhaly sekerami a noži, vyráběly pečetě a viděly, jak rytíři pomocí trebuchetu – velkého praku – dobývali pevnosti. Poslední zastávka vedla ke královně Kateřině I., která pasovala děti na rytíře a za snahu je také všechny odměnila. Při akci se představila Skupina historického šermu Exitus in Dubio a pomocnou ruku podala dvacítka dobrovolníků.

Na další zábavné odpoledne se mohou návštěvníci těšit už 10. září, kdy proběhne akce s názvem Loučení s prázdninami.

Autor: Alena Houšková