Nachází se v Zadním Saském Švýcarsku nad údolím Kleiner Zschand. Výhledy odsud jsou nádherné a právě teď na podzim se zde budete po kolena brodit spadaným bukovým listím.

Přijít sem se dá z mnoha stran. Nejkratší přístupová cesta vede z Křinického údolí z místa zvaného Felsenmühle. Zde se napojíte na zelenou turistickou značku a po necelých dvou kilometrech na místě zvaném Wettinplatz odbočujete vlevo.

Odsud je to po červené prudkým stoupáním na Kleiner Winterberg cca 800 metrů. Druhý směr vede z parkoviště ve Schmilce nejprve přibližně 1 kilometr po žluté až na rozcestí ze kterého odbočuje zeleně značená cesta s názvem Wurzelweg. Po 1,5 kilometru táhlého stoupání se ocitnete na hlavním hřebenu.

Zde odbočíte vlevo a po modře značené cestě pokračujete dále cca 300 metrů, kde narazíte na červeně značenou cestu směr Kleiner Winterberg.

Z této vrstevnicové cesty se nabízejí nezapomenutelné výhledy na hluboké údolí Kleiner Zschand pod vámi.

Pískovcové věže a velké množství bočních roklí dodávají této části Saského Švýcarska na divokosti. Údolí na protější straně uzavírají výrazné skalní útvary Hinteres Raubschloss, Teichstein a někde pod nimi výletní místo zvané Zeughaus. Na horizontu pak můžete rozpoznat Vlčí horu, Weifberg nebo Tanečnici.

Pozornému oku neunikne kruhová stavba na samém okraji skalního výběžku malého Winterbergu.

Takzvaný Pavillon pochází z dob Saského kurfiřta Augusta Silného, který zde v dávných dobách skolil statného jelena.

Autor: Jiří Šťastný