Zdroj: DeníkDen podstávkových domů se tradičně koná na obou stranách česko-německé hranice. Letos jej ale v Německu, kde tato myšlenka vznikla, kvůli proticovidovým opatřením uspořádat nemohli.

První komentovaná prohlídka se věnovala střední části Merboltic a byla spojená s výkladem o architektuře, historii i současnosti života obce. Součástí exkurze byla také prohlídka dvora místní kozí farmy - Hospodářství pod Strážným vrchem se zahradní nabídkou pohoštění včetně lokálních kozích a kravských sýrů ze stánku či okénka prvorepublikové vilky. Nechyběly ani ukázky tradičních řemesel.

Druhá komentovaná prohlídka pak zájemce provedla částí obce pod obecním úřadem přes Tesařský dvůr a chalupy v potočním údolí a byla zakončena v dolní části obce setkáním v areálu zahrady stylového penzionu Tampl s ukázkou nové tradiční tesařsky vázané konstrukce objektu nad bývalým mlýnským rybníkem. Při obou prohlídkách provázel návštěvníky Merbolticemi architekt Tomáš Efler, který se profesně věnuje rekonstrukci památkových a historických objektů.

Podstávkový dům
Podstávkový dům je typ venkovského domu, kde před zpravidla roubené přízemí předstupuje samostatná předložená konstrukce – podstávka (dříve též obvaz), která vynáší staticky odděleně patro nebo střechu. Skládá se ze svislých sloupků (sloupů) resp. stojen, šikmých pásků nebo záporek (zápor) a vodorovných rozpěr nebo ližin resp. prahů. V podstatě jde o systém pilířků a kladí se zavětrováním. Podstávka je často tvarována do oblouku. Systém vznikl v reakci na rozjíždění roubení, které hůře odolává svislému tlaku konstrukcí nad ním. Podstávkové domy jsou typické pro česko-německo-polské pomezí.
Zdroj: wikipedie.cz