Od původního záměru vybudovat hřiště v revitalizované části Březin město upustilo. Důvodem je informace Skupiny ČEZ, která vlastní trafostanici v těsné blízkosti plánovaného hřiště, že nesouhlasí s vybudováním hřiště.

„Přestože máme pravomocné územní rozhodnutí, prověřili jsme dodatečně všechny dokumenty a zjistili jsme, že v žádosti o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení nebylo uvedeno číslo pozemku, na kterém se hřiště nachází, přestože ve výkresu zakresleno bylo. Chyba je tedy na straně projektanta, který pro nás dokumentaci i s potřebnými povoleními zajišťoval," uvedla primátorka Děčína Marie Blažková.

Přestože město nepochybilo, rozhodlo se hřiště přestěhovat na jiné vhodnější místo.

„Je nám samozřejmě líto, že k této situaci vůbec došlo. Budeme respektovat vyjádření ČEZ a hřiště umístíme jinam," doplnila primátorka města.

Na problematickou stavbu hřiště upozornil na konci listopadu Děčínský deník. Již na první pohled bylo jasné, že hřiště stojí příliš blízko trafostanice, což na dotaz Deníku potvrdila mluvčí Skupiny ČEZ.

Čtěte: Dětské hřiště u transformátoru: Chyboval projektant?…ZDE…

„Oplocení hřiště leží tři metry od svislé hrany krajního vodiče vedení vysokého napětí, ochranné pásmo u této trafostanice je deset metrů," vysvětlovala na konci listopadu mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová s tím, že ochranné pásmo odpovídá době stavby trafostanice.

K takto postavenému dětskému hřišti ČEZ souhlas nedal. ČEZ Distribuce vydal souhlasné stanovisko k územnímu řízení pro projekt revitalizace veřejných prostranství sídliště.

V projektové dokumentaci, kterou energetici posuzovali, navíc byla hřiště zakreslena pouze symbolicky kruhem. Chyběly detaily jednotlivých hřišť včetně vzdáleností od energetických zařízení.

Souhrnná technická zpráva projektové dokumentace podle vyjádření ČEZ uvádí tři hřiště, ale bez určení pozemku.