Před vánočními svátkyse ve varnsdorfské Hypernově uskutečnila charitativní akce Strom splněných přání pro Dětský domov Lipová u Šluknova. V počátcích téměř všichni pochybovali, zda-li bude tato akce, která je tradiční ve velkoměstech (Praha, Liberec aj.) ve Varnsdorfu úspěšná. Milým překvapením bylo to, že i přesto, že Varnsdorf nepatří mezi velkoměsta, podařilo se díky lidem dobré vůle charitativní akci více než uspokojivě naplnit.

Většina dětí žije ve svých rodinách, ve velké míře se starostlivými rodiči, v citové rovnováze, v prostředí určitého ekonomického zabezpečení. Jsou ale i bohužel děti, které nepřenosné teplo vlastního domova znají jenom sporadicky, z vyprávění a nebo vůbec ne.

Naše vysoce humánní společnost pro ně vytváří určité zázemí ve snaze nahradit to, co jim ať již z jakýchkoliv důvodů nemůže či neumí dát vlastní rodina. V našem dětském domově žije téměř šest desítek takových dětí. V rámci jejich přípravy do následně samostatného života je více než důležité jim neformální cestou důvěryhodně sdělit, že svět okolo nich není, na rozdíl od některých jejich dosavadních zkušeností, lhostejný k jejich osudům.

Vánoční dárky od varnsdorfských občanů jim to nejen pod stromečkem, ale i v podvědomí připomínají.

Za všechny naše děti děkujeme především štědrým návštěvníkům varnsdorfské Hypernovy, kteří si v předvánočním a ekonomicky náročném shonu vzpomněli krásnými dárečky na opuštěné děti.

Děkujeme i organizátorům Stromu splněných přání 2008 Regie Radiu Music Liberec, Hypernově Varnsdorf a studentům VOŠ Varnsdorf .


Leoš Moravec
ředitel Dětského domova v Lipové