Na výplatu sociálních dávek požaduje město Rumburk od Ministerstvo práce a sociálních věcí sedmadvacet miliónů korun, tedy skoro o jeden a půl milionu více než vloni. „Každým rokem se zvyšuje počet žadatelů o sociální dávky a v souvislosti s tím roste i objem vyplacených peněz. Zažádali jsme také o více než sto deset milionů na příspěvek na péči, což představuje částku vyšší o čtrnáct miliónů oproti roku 2009,“ uvedla Denisa Svobodová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk.

Tyto peníze jsou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu a prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. Z příspěvku na dávky hmotné nouze je klientům vyplácen příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. V příspěvku jsou také zahrnuty dávky pro těžce zdravotně postižené, které musí žadatel účelově použít k odstranění bariér, které s sebou přináší zdravotní postižení.