Plníme přání. Tak se jmenuje projekt společnosti ČEZ, který letos obdaroval chráněné dílny v Česku. Celkem bude mezi ně do konce roku rozdělen téměř milion korun. Finanční pomoci se dočká celkem 29 dílen, a to včetně Slunečnice z Děčína.

Zaměstnanci ČEZu mezi sebou díky projektu letos vybrali úctyhodných 424 653. Nadace ČEZ pak přidala dalších 500 tisíc korun. V každém regionu jsou podpořeny nejméně dvě dílny.

Finanční příspěvek je určen na pokrytí provozních nákladů, nákup nářadí či materiálu. Není přitom jedinou formou pomoci. V adventním čase proběhnou v elektrárnách a pobočkách ČEZ trhy, na kterých klienti podpořených dílen nabídnou vlastní výrobky a získají tak díky jejich prodeji další peníze pro svou dílnu.

„Chráněná pracoviště se od ostatních neziskových organizací liší v tom, že zisk vytvářejí a investují zpět do své činnosti. Proto jsem ráda, že jim můžeme pomoci k lepšímu vybavení, a tím i k větší ekonomické samostatnosti,“ říká Bohdana Horáčková, místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ.
Podpora v severních Čechách směřovala do Děčína, kde ji využije grafická dílna Slunečnice k nákupu nové tiskárny a občanské sdružení Jurta, které potřebuje materiál do své truhlárny.

„Máme i truhlářskou dílnu, finanční dar proto využijeme na nákup potřebného materiálu, který není zrovna levnou záležitostí,” uvedla mluvčí děčínské Jurty Jitka Korusová.

„Určitě se zkvalitní práce našich klientů,” dodala Lucie Kadorová z chráněné dílny Slunečnice.

Chráněné dílny rozvíjejí u zdravotně znevýhodněných lidí sebedůvěru a pocit sounáležitosti s ostatními. Dávají jejich životům další smysl.

Projekt Plníme přání je společným charitativním projektem Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců ze všech regionů České republiky a Nadace ČEZ. Vznikl v roce 2007, kdy zaměstnanci ČEZ nakoupili dárky pro děti z dětských domovů.

V následujícím roce obdarovali kromě dětských domovů i ústavy sociální péče. V roce 2009 přispěli na kompenzační pomůcky pro handicapované a o Vánocích 2010 rozdělovali poukazy na autoškolu, vzdělávací kurzy a jiné potřeby dětí z pěstounských rodin.

Letos na jaře uspořádali finanční sbírku na pomoc Japonsku, které bylo postiženo zemětřesením a sérií ničivých vln tsunami.