S uvažovanou výstavbou jezu na Labi se ve středečním podvečeru mohli seznámit lidé v Děčíně. Veřejnou prezentaci pro ně připravilo Ředitelství vodních cest České republiky, které má být investorem stavby. O navrhovanou podobu jezu se zajímalo asi čtyřicet obyvatel města. Jednoznačně mezi nimi převažovali zastánci stavby, která má zlepšit plavební podmínky na dolním toku řeky. Odpůrci zůstali zřejmě doma.

„Kdysi slibovali, že přehrada bude mít nad korunou hráze nějakou komunikaci, alespoň cyklostezku. Už jsem si ty projekty prohlížel a vím, že nic takového tam nebude. To mne jako cyklistu zklamalo. Jez považuji za zbytečnou investici a ani tam nejdu,“ nechal se slyšet před budovou magistrátu v ulici 28. října asi čtyřicetiletý muž. Jméno sdělit nechtěl. Kdyby se přece jen rozhodl zařadit mezi účastníky prezentace, dozvěděl by se nejen to, proč projekt s žádnou komunikací mezi oběma labskými břehy nad plavebním stupněm nepočítá.

„Pokud by se tam budovala nějaká lávka, která by musela být poměrně vysoko nad úrovní všech povodní, tak by to podstatnou měrou zhoršilo dosavadní vzhled labského údolí v daném místě. To byl hlavní důvod, proč se žádná taková spojnice nestane součástí stavby jezu,“ uvedl Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest (ŘVC). Společně se svými kolegy účastníkům prezentace odpovídal i na četné další dotazy.

Dokumentace k jezu má 1 300 stran. Hodnotí všech předchozích patnáct navrhovaných variant a zdůvodňuje, proč se nakonec odborníci shodli na té, kterou ŘVC koncem srpna předložilo ministerstvu životního prostředí k takzvanému procesu EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

„Předložený návrh počítá s četnými revitalizačními a dalšími opatřeními, která budou mít zmírňující dopady stavby na přírodu a životní prostředí vůbec. V mnoha směrech nejbližší okolí řeky daná opatření ještě vylepší,“ připomněl zpracovatel studie Jan Hodovský.

Dojde k vyhloubení umělých tůní a vytvoření slepých ramen řeky. Tím se podaří vytvořit i vhodné podmínky pro lužní porosty i například zachování populace bobra evropského na Labi. Rybí přechody a další úpravy na jezu umožní běžnou migraci ryb a dalších vodních živočichů.

„Němci se obávají, že vytvořená nádrž bude zadržovat spousty bahna, které se pak bude dostávat na německý úsek Labe,“ poznamenal Jiří Aster ze společnosti Česko-saské přístavy.

Zpracovatel studie ve své odpovědi tyto obavy rozptýlil.

„Vodní plocha, která vznikne přehrazením řeky, rozhodně nebude žádným stojatým rybníkem. Jez bude umožňovat i kolísání hladiny nad přehradou až o půl metru. Bude také docházet ke snižování a posléze zvyšování vodních stavů, což vyžadují především některé chráněné rostliny na březích Labe,“ uvedl Jan Hodovský.

Představitelé ŘVC kromě hlavního efektu zajištění dobrých plavebních podmínek účastníkům prezentace vysvětlili i mnohé ekonomické a další přínosy stavby.

„Předpokládané náklady na samotnou stavbu jezu s plavební komorou dvě stě metrů dlouhou a čtyřiadvacet metrů širokou jsou čtyři miliardy a dvě stě milionů korun. Vodní elektrárna má být investicí za jednu miliardu,“ rekapituloval předpokládané výdaje Jan Bukovský. Vložené prostředky v případě jezu by se měly vrátit do deseti let, u elektrárny se návratnost očekává á už za osm let.

Zatím není úplně jasné, kdo celou stavbu za více než pět miliard zaplatí. Zřejmě to bude kombinace evropských dotací a peněz ze státního rozpočtu, na vybudování elektrárny by se mohl podílet soukromý investor.

Záměr výstavby jezu na svém čtvrtečním zasedání podpořili i děčínští zastupitelé. Z dvaadvaceti přítomných zastupitelů bylo osmnáct pro, čtyři se zdrželi hlasování.