Hlavním důvodem, proč vedení města navrhlo schválit investiční plán, je snaha naplno využít stavební sezonu. Často se totiž stává, že se nepodaří naplánované investice stihnout včas. Tedy v roce, kdy na ně byly schválené peníze. „Na rozdíl od firmy musí být každá investice krytá rozpočtem. A ten se schvaluje na přelomu roku. Teprve po té, co schválíme rozpočet, můžeme investovat první peníze do projektů. A než se dostaneme do stádia stavby ke stavebnímu povolení, tak je září a to máme víc než polovinu stavební sezony za sebou,“ řekl primátor Jaroslav Hrouda. Investiční plán tedy umožní radnici pustit se do přípravných fází investic s předstihem tak, aby bylo možné na jaře začít stavět.

Největší plánovanou investicí pro příští rok je oprava střechy zimního stadionu, která má vyjít na 29 milionů korun. Na tu má město už připravenou projektovou dokumentaci a může se stavbou začít okamžitě. Prozatím se počítá s tím, že ji zaplatí ze svého. Pokud by byly vyhlášeny vhodné dotace, bude se o ně ucházet.

Velké peníze plánuje vedení města poslat také do památek. Například na opravu glorietu, který musel být letos kvůli špatnému technickému stavu podepřen trámy, se počítá pro příští rok s třinácti miliony.

A další investice? Šest milionů má zamířit na rekonstrukci secesní kašny na Masarykově náměstí, která je v havarijním stavu. Více než jedenáct milionů by měla stát oprava mostu v ulici Na Výšinách na Škrabkách, kde se počítá se sanací nosné konstrukce a spodní stavby. A na více než dva miliony přijde oprava cyklostezky pod děčínským zámkem, kde si nerovnoměrně sesedá násep.

Někteří zastupitelé požadovali vyškrtnutí některých plánovaných akcí, případně doplnění dalších. Podle končící zastupitelky a bývalé náměstkyně primátorky zodpovědné za školství Hany Cermonové chybí v plánovaných investicích výraznější peníze pro školy.

„Nevidím investice do panelových škol v okrajových částech města, které potřebují zásadní stavební rekonstrukce,“ zmínila na zářijovém jednání zastupitelstva.

Podle náměstka Jiřího Anděla není schvalovaný investiční plán kompletním výčtem akcí, které chce město dělat. „Jsou to akce, které už mají nějakou rozestavěnost nebo smluvní podklad k tomu, aby byla udělána projektová dokumentace,“ vysvětlil Anděl s tím, že o dalších investicích bude řeč při prosincovém schvalování rozpočtu.

Plán investic zatím počítá se sedmi miliony korun na přestavbu družiny ve škole na Kamenické ulici na učebny a některé drobné stavební úpravy. I v tomto případě je už připravená projektová dokumentace, podle podkladů pro zastupitele si investici vyžádá neplnění hygienických požadavků.