Žádné peníze nezmizely! To tvrdí výkonný výbor fotbalového klubu v Rumburku v prohlášení, jež dorazilo v sobotu na mail děčínského Deníku. Nikdo z členů výboru ale prohlášení nepodepsal. Nikdo také nereagoval na doplňující dotazy.

V Rumburku jde podle některých tamních lidí fotbal ke dnu. Klub má údajně finanční problémy a dokonce mělo zmizet tři čtvrtiny milionu korun. Podle bývalého místopředsedy klubu Petra Pilka je to však nesmysl. Už v pátek uvedl, že sice klub finanční problémy měl, ale umí se s nimi vypořádat.
„Peníze na provoz jsme si půjčili od mého známého. Část dluhu jsme už uhradili z peněz, které jsme získali prodejem hráče do Liberce a právě to bylo trnem v oku některým lidem. Byli by raději, kdybychom peníze dali zpátky na činnost klubu,“ uvedl Pilko.
Ve výboru klubu už není, valná hromada ho odvolala, podle svých slov však stále chodí funkcionářům pomáhat.

V prohlášení výkonného výboru o konkrétních částkách, jež klub dluží či si půjčil, není ani slovo.
„Ano, na rozhraní let 2007/2008 se v FK Rumburk určité problémy projevily, ale řešily se na místě, kde se mají a tou je Valná hromada /Výroční členská schůze/. Dne 15.12.2007 se také uskutečnila. Neboť některé záležitosti sportovního i ekonomického rázu z časového důvodu nemohla projednat, byla svolána mimořádná valná hromada na den 28.ledna 2008. Ta ve svém usnesení a závěrech odvolala stávající výkonný výbor, schválila úsporný rozpočet na první pololetí 2008 a uložila celou řadu úkolů ke zlepšení chodu celého klubu.
Od tohoto jednání se nově zvolený výkonný výbor pravidelně týdenně schází, řeší a projednává veškeré záležitosti, které se fotbalu týkají,“ praví se v prohlášení.

I když město Rumburk poskytlo tamnímu fotbalovému klubu i letos peníze z grantu, a to ve výši 190 tisíc korun, někteří funkcionáři důvěru v místostarostovi Darku Švábovi nevzbuzují.

„Jeden z nich je dokonce významným dlužníkem města,“ poznamenal Šváb. Doplnil, že přehled o využití loňské dotace sice město má, ale protože je klub samostatným subjektem, do jeho dalšího hospodaření nemá město šanci nahlédnout. „Myslím, že se klub rozdělil na tři skupiny a ty se dohadují, na co a jak se budou využívat peníze z prodeje hráčů, které jsou určitě nemalé,“ řekl Šváb.


Přesto si výkonný výbor ve svém prohlášení stojí za tvrzením, že všechno, co se hospodaření týče, je v pořádku.

„Fabulují se problémy, které nejsou a už vůbec nemůžeme přijmout tezi, že peníze se někam ztrácejí. Jsme to právě my, členové výkonného výboru, kteří každodenním jednáním musíme peníze, získávat. Pak nás hluboce uráží uveřejněné pasáže článku, dehonestuje to naší práci,“ píší. Údajné pomluvy podle nich snižují kredit klubu pro další, potřebné a nutné jednání s potencionálními sponzory, přispěvateli na fotbalové dění. „Ač to jsou pomluvy značného kalibru, nevzdáváme to a dále vkládáme všechny svoje síly do rumburského fotbalu,“ hlásá výbor v prohlášení.


To ale nemění nic na faktu, že rumburským fotbalem se zabývají policisté. Podnět k tomu jim dal podnikatel Josef Dvorský. Ten chce hospodaření klubu znát a požádal policii, aby zajistila jeho účetnictví.
„Neuvedl jsem konkrétní trestný čin, ale chci, aby hospodaření fotbalového klubu policie prověřila. Mluví se o tom, že funkcionáři zpronevěřili velké peníze. Zajímá mě také, jak se nakládá s penězi, které klubu dalo město,“ řekl Dvorský. Doplnil, že má informaci i o tom, že si klub půjčil někde peníze a věřiteli je nevrátil.
„Povídá se i o tom, že aby klub mohl peníze vrátit, dostal je od města, ale ty někde zmizely,“ poznamenal Dvorský už v pátek.