Stát tento týden slíbil, že zařízením, které poskytují sociální služby pošle “do republiky“ osm set milionů. Chybí ale dvakrát tolik. Na jednání sociální komise Asociace krajů ČR s ministrem práce sociálních věcí Petrem Šimerkou se podařilo dojednat navýšení dotací.

„V situaci, kdy jde o zdraví a životy lidí, je potřeba přijmout mimořádná opatření,“ prohlásil Šimerka. Peníze podle něj půjdou ze státního rozpočtu a budou k dispozici ve druhé polovině září. Ani tato částka však krajům na zajištění bezproblémového provozu nebude stačit. Potřebovaly by minimálně 1,5 miliardy. Přestože ministerstvo ústy svého nejvyššího představitele, krajům peníze přislíbilo, není jisté, že je dostanou. „Situace ve státním rozpočtu je velmi napjatá, potýkáme se s mimořádnými situacemi jako jsou povodně, není lehké peníze zajistit," řekl Šimerka. Upozornil, že dokud tedy nebudou na účtu, nemůžeme to stoprocentně zaručit. Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje, která má mimo jiné resort sociálních služeb na starosti, se jednání komise zúčastnila také. Řekla, že z částky, která jde do celé republiky, dostane nejvíce Ústecký kraj, a to 92 milionů. „Budou to peníze, které dostanou obce, města, neziskové i příspěvkové organizace bez rozdílu zřizovatele. Jakým způsobem se bude postupovat, určí ministerstvo,“ tvrdila radní. Upřesnila, že v současné době všem organizacím v kraji chybí 140 milionů korun.

Ředitelka českokamenického domu pro seniory Šárka Kopáčková potvrdila, že i toto zařízení, které spravuje město, dostalo letos méně peněz. „Vloni jsme od radnice dostali 4 miliony 200 tisíc, letos zhruba polovinu. Naštěstí máme rezervní fond, z něhož budeme čerpat až bude nejhůř. Rozpočet máme napnutý a šetříme, kde se dá. Pořizujeme jen to nejnutnější,“ uvedla ředitelka.

Centrum sociálních služeb v Děčíně poskytuje služby více než osmi set lidem. Podle mluvčí Magdaleny Hamáčkové je situace v rozpočtu náročná. „Na základní provoz ale máme, ten musí být zajištěný. Kdyby došlo na krizový scénář, město by nás určitě padnout nenechalo,“ je přesvědčená mluvčí centra. Dodala, že si nemohou dovolit velké investice, i když by to leckteré středisko, kterých je celkem pět, potřebovalo. Její slova potvrdila i ekonomka Ingebord Opavová. “Vloni jsme si ještě leccos mohli dovolit, nyní už ne. Na co budou peníze nejvíce chybět? Na opravy a modernizaci,“ konstatovala. Ústav sociální péče v Lobendavě je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Ředitelka Věra Bršlicová přiznala, že i tady musí letos dost šetřit.

„My jsme zvyklí být skromnější, vždycky jsme museli dobře hospodařit. Naštěstí jsme si něco našetřili koncem loňského roku, takže budeme nakupovat až nyní. I tak žijeme každý den v úsporném režimu,“sdělila Bršlicová.

Už na počátku letošního roku představitelé Ústeckého kraje avizovali, že došlo k výraznému krácení dotace od státu. Nejen pro pobytová zařízení měst a obcí, ale i pro ostatní poskytovatele sociálních služeb. Podle Jany Ryšánkové jde u domovů pro seniory o rámcové ponížení až od 30 procent, u domovů se zvláštním režimem a domovů se zdravotním postižením o 30 až 80 %. Na letošní rok dostal Ústecký kraj pro své příspěvkové organizace dotace ve výši 295 milionů korun. „Propad jen pro tato zařízení činí 182 milionů korun, dotace je tedy proti roku 2008 nižší o 60 procent,“ upozorňovala Ryšánková a varovala, pokud kraj nenajde ve svém rozpočtu peníze, hrozí krach těmto službám. Peníze podle ní ministerstvo nenavyšuje už mnoho let. Nepočítá se s inflací, nárůstem nákladů i mezd. Vloni se navíc skončilo s financováním řady služeb, například šlo o sociální prevenci, strukturálních fondy EU, prostředky z Evropského sociálního fondu. „Ale ani na tento fakt státní rozpočet na rok 2009 nereflek­toval,“ konstatovala radní kraje.

Naďa Kocábková