Na nejrůznějších příspěvcích, které je možné poskytovat ze zákona o hmotné nouzi, vyplácí odbor sociálních věcí děčínského magistrátu každý měsíc zhruba dva a půl milionu korun. Peníze dostává průměrně třináct set lidí. Stejný bývá i počet potvrzení dokladujících osvobození od úhrady regulačních poplatků za návštěvy u lékaře. Ve skutečnosti ale lidí, kteří platit poplatky nemusí, bývá na vystavovaných potvrzeních podstatně více.

„Jsou to vlastně všichni společně posuzovaní s příjemcem dávek. Většinou jde o několik osob. Například v jedné rodině v Bynově je to společně s rodiči ještě jedenáct dětí,“ připomněla rekordní údaj Venuše Říhová z oddělení dávek sociální péče děčínského magistrátu.

Zbavení povinnosti hradit poplatky za návštěvu u lékaře ovšem není tou nejpodstatnější pomocí státu. Sociálně slabé rodiny i jednotlivci dostávají v hmotné nouzi příspěvky na živobytí, na doplatky služeb spojených s bydlením a nebo na jiné mimořádné výdaje. Třeba i na vyřízení občanského průkazu či dalších dokladů.

Někteří lidé se ale domáhají finančních příspěvků a dávek nejrůznějšími fígly. Podle závažnosti se pak takovými případy zabývá policie.

„V letošním roce hospodářská kriminálka vyšetřovala sedmadvacet těchto záležitostí. Nejčastěji šlo o doložené podvody uvedením nepravdivých údajů u žádostí o vyplácení rodičovského příspěvku, přídavku na dítě a příspěvku na bydlení,“ vysvětlila děčínská policejní mluvčí Aneta Zdobylaková.

U zhruba sedmdesáti procent případů nahlášených sociálkami jednotlivých měst a nebo odborem státní sociální podpory úřadu práce se podaří prokázat spáchání trestného činu podvodu s hrozbou odnětí svobody až na dva roky. Ve vězení ale většinou tihle podvodníci nekončí.

„Záleží na výši způsobené škody, závažnosti spáchaného skutku a jeho společenské nebezpečnosti. Pokud se obviněný k podvodu přizná a projeví ochotu způsobenou škodu uhradit, trestní stíhání je podmíněno zastaveno. Některé kauzy dospěly až k soudnímu projednávání s uložením mírnějších podmíněných trestů,“ dodala Aneta Zdobylaková.

Neoprávněně získané peníze se pohybují v částkách okolo deseti až patnácti tisíc. Například jedna žena z Děčína musí vracet jedenáct tisíc korun. Nechala si vyplácet rodičovský příspěvek přesto, že své dítě dávala do mateřské školy častěji, než zákonem povolených pět dnů v měsíci. Padesát tisíc korun si nechala coby pěstounka odborem státní sociální podpory děčínského úřadu práce vyplatit žena, která včas neoznámila, že už se o svěřené dítě nestará, že si dítě po urovnání vztahů vzali zpátky do své péče rodiče.

„Těch nejrůznějších přeplatků bývá poměrně dost. K mnohým dochází z jisté nedbalosti, že si lidé neuvědomí nutnost nahlášení změn v jejich životě nebo uspořádání rodiny. Jestli se tak děje někdy záměrně, to nelze vždy prokázat. Nicméně i tak musí neoprávněně získané peníze vracet. Horší je to pro klienty tehdy, když vedle stanovené povinnosti náhrady škody čelí obvinění z podvodu. A takových případů míváme ročně několik desítek,“ tvrdila vedoucí odboru státní sociální podpory děčínského úřadu práce Táňa Ivanovská.

Jednoduché pořízení se žadateli o sociální příspěvky a dávky nemají na žádném z pracovišť, kde se o přiznání výplat rozhoduje. Lidé přicházejí se stále novými triky.

„Svého času se v našem městě staly obehranou písničkou žádosti o finanční příspěvky na pořízení praček, ledniček a podobných elektropřístrojů. Najednou jakoby se ty stávající začaly porouchávat všem. Požádali jsem tedy o spolupráci místního elektroopraváře a teprve na základě jeho odborného posouzení, jestli je to či ono zařízení ještě provozuschopné a opravitelné a nebo ne, přispíváme na nákup nových spotřebičů. Žádostí o příspěvek na nová zařízení rázem ubylo,“ uvedla Marie Palečková z českokamenické radnice.