Sociálně demokratický horký kandidát na primátora František Pelant je veden ve svazcích StB s krycím jménem Srba. Hovoří o tom protokol registrace svazků spolupracovníků. Po rozkliknutí údajů se čtenář dozví, že František Pelant byl do svazku vojenské kontrarozvědky, která byla po naprostou většinu trvání komunistického režimu součástí StB, zaveden v květnu 1970. V září 1971 byl ale jeho spis určen ke zničení. K tomu také v říjnu téhož roku došlo. U jeho jména nefiguruje žádný záznam, které by napověděl, zda aktivně spolupracoval.

„Ze záznamu je ale jasné, že byl registrován jako spolupracovník, proč byl jeho spis v roce 1971 zničený, netuším a je to podivné. Vypadá to, jako by si ho převzala zahraniční zpravodajská služba, třeba KGB,“ řekl bývalý disident a autor internetových stránek www.svazky.cz Stanislav Penc. Připustil ale i to, že Pelant nemusel aktivně spolupracovat, ale o registraci prý rozhodně věděl. „Neznám případ, kdy by spolupracovník StB o své registraci nevěděl,“ dodal Penc.

Podle odborníků je však pravděpodobnější, že vojenská kontrarozvědka s Pelantovou spoluprací nepočítala. Získala ho totiž v době, kdy vykonával základní vojenskou službu a po jejím ukončení Pelantův spis zničila.

Pelant považuje záležitost o spolupráci s StB a vojenskou kontrarozvědkou za nesmyl. „Nikdy jsem ale s StB nebo vojenskou kontrarozvědkou nespolupracoval,“ tvrdil Pelant. Prošel i bezpečnostními prověrkami, má čisté lustrační osvědčení. „Kdybych ho neměl a kdybych prověrkami neprošel, nemohl bych vykonávat funkce, jaké jsem u policie vykonával,“ řekl ještě na svou obranu Pelant.

František Pelant totiž strávil téměř celý svůj aktivní život u policie. Ještě v roce 2007 vedl okresní policejní ředitelství v Děčíně. U policie vydržel 35 let. Proti vedení ve svazcích StB se ale bránit nebude, o výmaz se soudit nechce. „Bylo by to k ničemu a na dlouhé lokty, mám čisté svědomí,“ vysvětlil.

Ve svazcích vojenské kontrarozvědky se objevily i osobnosti veřejného života, jako třeba bývalý skokan na lyžích a tehdejší světový rekordman Pavel Ploc. Ani z jeho svazku nevyplývá skutečnost, že by ho kontrarozvědka získala jako důvěrníka a ani to, že by na někoho donášel.