Pátek třináctého považují mnozí lidé za nešťastný den. Wikipedie uvádí, že podle křesťanů byl pátek dnem smůly a neštěstí. Raní křesťané tvrdili, že právě 13. dne v měsíci na velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus, při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. Zcela reálný základ má podle internetové encyklopedie tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den.

Pátek třináctého mají všechny měsíce, které začínají nedělí. Během čtyřsetletého cyklu v Gregoriánském kalendáři se 13. den v měsíci vyskytuje 4800×.

Mluvčí České pojišťovny Václav Bálek však míní, že datum není až tak osudné. „Statistiky České pojišťovny mluví jasně, pátky třináctého jsou z hlediska počtu podprůměrné,“ tvrdil Bálek. Dodal, že podle rychlého průzkumu České pojišťovny alespoň na některé pověry věří téměř 70 % dotazovaných. Smůlu podle nich nosí nejvíce černá kočka přes cestu, tu následuje rozbité zrcadlo a na třetím místě se umístil právě pátek 13. „Už jen spojení pátek 13. vyvolává v lidech zbytečné obavy, jde přitom o den, který je z hlediska četnosti nehod klientů pod průměrem. Například v loňském roce klienti ČP nahlásili v průměru kolem 500 úrazů denně. V pátek 13. června jich bylo hlášeno 393,“ upozornil mluvčí.