Pomoc z Německa

Jenže pro banky sídlící v Čechách, kde obecně prospěšná společnost ZŠ Pastelka žádala o úvěr, byla nedůvěryhodným partnerem, kterému se požadovaný úvěr podmiňoval velmi nevýhodnými podmínkami.

„Jinak se ke škole, která je zaměřena na intenzivní výuku německého jazyka, zachoval bankovní dům Sparkasse v Neugersdorfu. Ten od počátku jednání o úvěru oceňoval přínos české školy pro rozvoj českoněmeckých vztahů v příhraničním regionu a podmínky úvěru se snažil nastavit tak, aby byly pro školu přijatelné," řekla ředitelka školy Anna Jindrová.

Škola tak po několika letech konečně získala peníze na odkup školních budov.

Mohou opravovat

„Vlastnictví budov, ve kterých Pastelka sídlí škole umožní získávat finanční prostředky na tolik potřebné rekonstrukce a opravy," dodala Anna Jindrová.

Většina finančních prostředků na krytí úvěru bude škole poskytnuta z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a to v rámci projektu Škola ekologicky.

Tento projekt podporuje devět českých a německých škol sdružených ve svazu SCHKOLA v jejich spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Autor: Šárka Pešková