Lidem se to nelíbí – 
v anketě Děčínského deníku nesouhlasí se zavedením parkovného 82 procent čtenářů.

Více o placeném parkování říká v rozhovoru pro Děčínský deník Jiří Vondra, mluvčí akciové společnosti Krajská zdravotní, pod kterou děčínská nemocnice spadá.

Pokud někdo přijede do nemocnice autem na krátké vyšetření a bude muset v nemocnici zůstat několik dní. Bude muset zaplatit celé parkovné, nebo je možné takového člověka od něj osvobodit?
Každý pacient je při objednávání a před vyšetřením řádně poučen zdravotnickým personálem o jeho nežádoucích účincích, kdy by sám měl zvážit, zda pojede na vyšetření jako řidič, nebo si zařídí odvoz. Navíc takové upozornění je i součástí lékařské zprávy, kterou pacient obdrží u lékaře, který ho na vyšetření objednával. Příklad: Jdu na rentgen IVU ledvin (vyšetření s kontrastní látkou). Jak zdravotní sestra v urologické nebo nefrologické ambulanci, tak laborantka na rentgenu mě upozorní na to, že vyšetření může doprovázet dušnost
a horkost po těle. Poté těžko budu říkat, já netušil, jak to může trvat dlouho, tak jsem zastavil na placeném místě (nebo si nezařídil odvoz)
a chci zprostit od poplatku za parkovné.

Je nějaký strop parkovného, nebo hrozí, že lidé zaplatí tisíce korun?
Maximální cena parkovného je tři sta korun, takže 
i pacient, který by musel „nepředvídatelně" využít parkoviště několik dní kvůli hospitalizaci zaplatí maximálně tři sta korun. Samozřejmě stále platí, že každý pacient je při objednávání
a před ošetřením řádně poučen zdravotním personálem
o možných nežádoucích účincích, které mohou nastat. Je tak na zvážení každého pacienta, jakou formu dopravy do nemocnice zvolí, popřípadě kde zaparkuje, když při příjezdu k parkovišti vidí, že je osazeno závorovým systémem.

Musí platit parkovné také dobrovolní dárci krve? Pokud ne, jak mají postupovat?
Napříč Krajskou zdravotní jsou dobrovolní dárci krve 
s potvrzenou parkovací kartou v den odběru parkovného zproštěni, totéž platí i v Nemocnici Děčín. Na parkovišti v místě bývalé přistávací plochy pro vrtulník to v praxi znamená, že dárce krve si nechá na transfuzním oddělení personálem potvrdit parkovací kartu. Na vrátnici děčínské nemocnice, kterou musí projít při východu z nemocnice, ji ukáže ostraze a nahlásí barvu popřípadě registrační značku svého auta (nebo se domluví na signálu
s ostrahou – např. bliknutí světly). Jakmile ostraha uvidí stát auto u výjezdu, zareaguje na signál, závoru zvedne a dobrovolný dárce krve může odjet.

Kdo je ještě zproštěn placení parkovného u nemocnice?
Parkovného jsou zproštěna také auta přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, označená speciálním označením O1 dle vyhlášky
č. 30/2001 Sb. (silniční zákon), při předložení vlastního průkazu ZTP přepravované osoby.

Odpůrci placeného parkování argumentují tím, že nějaké prostory pro parkování zdarma by u nemocnice měly být. Například u ústecké Masarykovy nemocnice je u areálu parkoviště, kde je možné stát zdarma.
Děčínská nemocnice disponuje „bezplatnými parkovacími místy" v horní části areálu. Větší bezplatný prostor k parkování není možný dispozičně, tudíž ani zvýšenou snahou o rozšíření takových míst v rámci momentálních parkovacích možností. K zablokování těchto míst v dané lokalitě dojde velmi rychle, což bude mít za následek nové stížnosti.

A neuvažujete o rozšíření horního parkoviště u nemocnice? Je za ním velká travnatá louka.
Tato travnatá plocha není v majetku nemocnice.

Proč ji tedy nekoupíte?
Léčíme, rozvíjíme zdravotnické metody, k nim pořizujeme za nemalé finanční prostředky příslušné zdravotnické přístroje, opravujeme, adaptujeme, budujeme 
– přednostně vztaženo k léčebně ošetřovatelskému procesu, který je hlavním posláním a náplní našeho zdravotnického zařízení. Zdroje jsou omezené a nestačí krýt naše ideální představy o zajištění procesu zdravotní péče, natož o zajištění stoprocentního systému parkování.

Kvůli zavedení parkovného je nyní na dolním parkovišti místo. Jenže lidé parkují v okolních ulicích, jimž hrozí obsypání auty. Řešili jste, že to třeba může ztížit průjezdnost sanitek?
Vedení Krajské zdravotní nemůže nikoho nutit, aby parkoval na zpoplatněných parkovacích místech. Dojde-li ke snížení průjezdnosti 
v ulicích okolo areálu nemocnice, není to vinou nemocnice a jejího parkovacího systému, ale vždy a pouze vinou konkrétních řidičů, kteří se svým jednáním vystavují zájmu pořádkových složek, dohlížejících mj. na dodržování pravidel silničního provozu.

Od záchranářů víme, že lidé často zneužívají sanitku, protože nemusí platit na pohotovosti 90 korun a navíc nemusí čekat, jsou bráni do ordinace na ošetření přednostně. Nebojíte se, že kvůli parkovnému nyní ještě více stoupne počet lidí, kteří záchranku zneužívají?
Je jedno, jestli pacient na pohotovost dorazí sanitkou, autem či městskou hromadnou dopravou. V době od 17.00 do 6.00 hodin musí ze zákona uhradit poplatek 90 korun, není-li po vyšetření hospitalizován.

Na co budou využity peníze vybrané z parkování u děčínské nemocnice?
Vybrané poplatky jsou příjmem nemocnice a jsou zapojeny do rozpočtu nemocnice pro příští rok.